Saksassa asetettu uusia rajoituksia yli 900 tilalle

17.1.2011

<p>Saksalaisessa elintarviketuotantoeläinten rehussa todetun dioksiinin leviämistä tiloille ja elintarvikkeisiin koskevat selvitykset ovat jatkuneet. Lisätutkimuksista saatujen tulosten perusteella Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että epäiltyä rehua on toimitettu aiempaa useammalle tilalle. Valvontaviranomaiset ovat asettaneet rajoituksia 943 uudelle tilalle selvitysten ajaksi.</p>

Dioksiinia sisältävää rehua ei ole tuotu Suomeen. Lisätutkimusten mukaan eriä erikoisrehua on viety Tanskaan ja Ranskaan.

Viikonlopun aikana viranomaiset ovat myös ilmoittaneet, että dioksiinirehua saaneilta tiloilta peräisin olevaa sianlihaa on viety Saksasta Tsekin tasavaltaan ja Puolaan tammikuun alussa. Saksasta on viety myös kaksi erää kananmunia Hollantiin, joista osa on toimitettu edelleen Iso-Britanniaan.

Evira seuraa tilannetta EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) välityksellä. Euroopan komissio tiedottaa jäsenvaltioille mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Saksan kansallisen riskinarviontitutkimuslaitoksen BfR:n kannanoton mukaan havaitut dioksiinin pitoisuudet eivät aiheuta elintarvikkeita nauttiville kuluttajille akuuttia terveysriskiä, koska altistuminen on lyhytaikaista. Viranomaiset eivät siten ole myöskään antaneet yleisiä varoituksia ihmisille. Tuotteiden takaisinvetoja kananmunien lisäksi ei ole Saksassa tähän mennessä toteutettu.

Dioksiini - rehut ja elintarvikkeet

Rehuturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia tehdään Suomessa sekä kasvi- että eläinperäisistä rehuista rehualan toimijoiden omavalvontana ja viranomaisvalvontana. Dioksiinitutkimukset ovat osa Suomen kansallista rehuvalvontaa.

Näissä tutkimuksissa rehuissa ei ole todettu lainsäädännön mukaisen raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia dioksiinia. Saksassa rehusta todetuista dioksiinilöydöksistä johtuen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira teettää dioksiinia koskevia lisätutkimuksia rehuista.

Eviraan ei ole tullut tietoa siitä, että Suomeen olisi tuotu elintarvikkeita, joissa epäillään kohonneita dioksiinipitoisuuksia. Evira teettää kuitenkin dioksiinitutkimuksia myös elintarvikkeista.

Lisätietoja:

Elintarvikkeet: Yksikönjohtaja Kyösti Siponen, p. 050 386 8412
Rehut: Yksikönjohtaja Sinikka Marmo, p. 040 725 7239,  ylitarkastaja Tarja Root (21.1.-24.1.),  p. 040 572 5397
Dioksiinianalyysit: Yksikönjohtaja Kimmo Peltonen, p. 040 500 2614

Lisätietoja tapauksesta Euroopan komission sivulla:  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxin_germany_en.htm

Aihealueet: