Schmallenberg-viruksen leviämisalue tarkentuu lypsykarjojen tutkimuksilla

12.3.2013

<p>Schmallenberg-virus on levinnyt laajalle Etelä- ja Keski-Suomeen. Viruksen leviämiseen liittyviä löydöksiä on runsaasti Kokkola–Kitee -linjan eteläpuolelta. Ainoastaan Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen alueelta ei tähän mennessä ole virus- tai vasta-ainelöydöksiä.</p>

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pyrkii selvittämään sitä, missä Schmallenberg-taudin esiintymisen pohjoisraja oli syksyn 2012 polttiaiskauden päätyttyä. Näytteitä ei ole saatu eri puolilta maata niin kattavasti, että tulosten perusteella voitaisiin esittää arvioita taudin yleisyydestä eri alueilla. Kuva täydentyy, kun Evirassa tutkitaan kevään 2013 aikana lypsykarjatilojen tankkimaitonäytteistä vuosittaiset virustautien seurantatutkimukset.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Ulla Rikula, eläintautivirologia, p. 050 563 2052

Aihealueet: