Schmallenberg-viruksen vasta-aineita todettu Manner-Suomessa

29.10.2012

<br />

Useissa nautakarjoissa Lounais- ja Etelä-Suomen alueella on todettu Schmallenberg-viruksen vasta-aineita. 29.10.2012 valmistuneiden tulosten perusteella virus on levinnyt laajalti eteläiseen Suomeen kesän ja alkusyksyn 2012 aikana. Tauti ei tartu ihmiseen eikä johda viranomaistoimenpiteisiin, vaan mahdollisista hoitotoimenpiteistä voidaan sopia yhdessä paikallisen eläinlääkärin kanssa.

Ensimmäiset Schmallenberg-viruksen vasta-aineet todettiin Suomessa syyskuun 2012 lopussa Ahvenanmaalta otetuissa terveiden nautojen näytteissä. Evira on jatkanut taudin leviämisen kartoitusta ja tulosten perusteella virusta esiintyy Vaasa–Savonlinna-linjan eteläpuolella. Tähän mennessä on näytteitä tutkittu 47 eri tilalta, joista 25 tilalla on todettu vasta-aineita. Tutkimukset jatkuvat. 

Ahvenanmaata sekä Lounais- ja Etelä-Suomen rannikkoaluetta on pidetty taudin riskialueena. Myös riskialueen ulkopuolelta tulleita näytteitä tutkitaan jatkossa Schmallenberg-viruksen vasta-aineiden varalta. Näin saadaan selville, miten pitkälle pohjoiseen ja itään virus on ehtinyt levitä. 

Schmallenberg-virus leviää polttiaisten välityksellä märehtijästä toiseen. Viruksen leviäminen riippuu ympäristön lämpötilasta, virusten levittämiseen sopivien polttiaisten ja tartunnalle herkkien märehtijöiden lukumääristä. Kun lämpötilat laskevat, polttiaisten aktiivisuus loppuu ja viruksen leviäminen lakkaa. Tällä hetkellä ei tiedetä, kykeneekö virus talvehtimaan Suomessa. Todennäköisesti virusta kantavia polttiaisia tulee Suomeen jatkossakin etelä- ja lounaistuulten kuljettamina. Oireita ei ole toistaiseksi raportoitu. Virustartunta voi joskus aiheuttaa sikiön epämuodostumisia.

Lue lisää


Edelliset tiedotteet Schmallenberg-viruksesta

Lisätietoja: 
Erikoistutkija Ulla Rikula, p. 050 563 2052 , etunimi.sukunimi at-merkki.gif : 1 kB  evira.fi


Aihealueet: