Schmallenberg-virus syynä epämuodostumiin

27.5.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuoden pituiseen Schmallenberg-virustutkimuksiin saatiin ennätysmäärä näytteitä. Patologisiin tutkimuksiin lähetettiin 763 näytettä, joista 68 prosenttia nauta-, 30 prosenttia lammas- ja 2 prosenttia vuohitiloilta. Alustavien tutkimustulosten mukaan Schmallenberg-virus oli ainoa ennenaikaisiin poikimisiin ja epämuodostumiin liitetty virus. Se todettiin noin 30 tilalla. <br /></p>

Useimmissa vasikoissa ja karitsoissa, joissa virus todettiin, oli tyypilliset viruksen aiheuttamat epämuodostumat. Epämuodostuneina syntyneistä karitsoista virus löytyi ensi kertaa joulukuun lopussa 2012 ja vasikoista helmikuun 2013 alussa. Koko tutkimusaineiston analyyseista saadaan lopulliset tulokset loppuvuodesta 2013.

Tarve tietää uudesta taudista käynnisti hankkeen
Evira käynnisti huhtikuussa 2012 hankkeen, jossa tutkittiin tartunnallisia syitä nautojen, lampaiden ja vuohien ennenaikaisiin poikimisiin ja epämuodostuneina syntyneisiin jälkeläisiin. Nyt päättyneen hankkeen tavoitteena oli saada tietoa Schmallenberg-viruksen mahdollisesta saapumisesta Suomeen vuoden 2012 aikana. Lisäksi aineistoa hyödynnettiin tutkimalla muita nautojen, lampaiden ja vuohien ennenaikaisia poikimisia aiheuttavia tekijöitä. Eläinlääkärien ja omistajien aktiivinen osallistuminen mahdollisti kattavan näytemateriaalin saamisen Eviraan tutkittavaksi.

Sikiötutkimukset jälleen maksullisiksi 1.6.2013 alkaen
Projektin päättymisen vuoksi sikiötutkimukset ovat jälleen maksullisia.

Sikiön tutkimus luomisen syyn selvittämiseksi maksaa 85,51 euroa (sis. alv.). Emojen vasta-ainetutkimukset luomistaudin (bruselloosin), bovine viral diarrhoean ( BVD) ja naudan tarttuva rinotrakeetin (IBR) osalta tehdään veloituksetta.

Luomisen syyn selvitys emojen verinäytteistä (5–10 verinäytettä) maksaa pakettina 111,82 euroa ja sisältää vasta-ainetutkimukset brusellan, BVD:n, IBR:n, Q-kuumeen, Chlamydophilan ja Neosporan varalta (Brusella, BVD ja IBR maksutta).

Vasta-ainetutkimus yhden taudinaiheuttajan varalta 3–5 verinäytteestä maksaa 65,78 euroa.

Eläintautitutkimusten hinnasto

Näytteiden pakkaamisohje

Lisätietoja:
Tuotanto- ja villieläinten terveyden tutkimusyksikkö:
erikoistutkija Paula Syrjälä,
p. 044 720 1470, paula.syrjala at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
tutkija Johanna Mattila,
p. 050 386 7150, johanna.mattila at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
Eläintautivirologian tutkimusyksikkö:
erikoistutkija Ulla Rikula, p. 050 563 2052, ulla.rikula at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
tutkija Kirsti Pekkanen, p. 050 570 2916, kirsti.pekkanen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Aihealueet: