Schmallenberg-virusta todettu epämuodostuneissa karitsoissa

11.1.2013

<p>Schmallenberg-virusta on todettu Suomessa ensimmäisen kerran karitsoissa. Aikaisemmin Suomessa on todettu vain viruksen vasta-aineita. Viruksen löytyminen ei ole yllättävää, koska vasta-ainetutkimusten perusteella virus on levinnyt kesän ja syksyn 2012 aikana laajalle Suomeen. Virus ei tartu ihmiseen.</p>

Virus todettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa PCR-menetelmällä kolmesta epämuodostuneesta karitsasta, jotka olivat samasta katraasta ja syntyivät täysiaikaisina joulukuun lopussa. Emät ovat saaneet tartunnan elo-syyskuun vaihteessa tiineyden alkupuolella. Karitsoilla oli suoraan tai koukkuun jäykistyneet raajat ja vesipää, jotka ovat tyypillisiä Schmallenberg-viruksen aiheuttamia epämuodostumia. Epämuodostuneet karitsat eivät ole elinkelpoisia.

Koska Schmallenberg-virus on levinnyt Suomeen kesällä ja syksyllä 2012, on odotettavissa, että epämuodostuneita karitsoita syntyy joulu-helmikuun välisenä aikana ja vasikoita todennäköisimmin maalis-toukokuun välisenä aikana. Virus leviää polttiaisten välityksellä märehtijästä toiseen. Kun lämpötilat laskevat, polttiaisten aktiivisuus loppuu ja viruksen leviäminen lakkaa. Epämuodostumien riski koskee joulu-helmikuussa syntyviä karitsoita, koska emän tiineyden alkaessa polttiaiset ovat olleet aktiivisia. Suurin osa karitsoista syntyy yleensä myöhemmin, maalis-toukokuussa.

Virus aiheuttaa oireita levitessään uusille alueille, joiden märehtijöillä ei ole tartunnan aikaansaamaa suojaa. Jos virusta esiintyy endeemisenä eli kotoperäisenä, märehtijät saavat yleensä tartunnan niin nuorina, että niillä on suoja jo ennen ensimmäistä tiineyttä.

Tällä hetkellä ei tiedetä, kykeneekö virus talvehtimaan Suomessa. Todennäköisesti virusta kantavia polttiaisia tulee Suomeen jatkossakin etelä- ja lounaistuulten kuljettamina.

Aiemmat Eviran tiedotteet aiheesta julkaistiin 29.10.2012 ja 17.10.2012.
Schmallenberg-viruksen vasta-aineita todettu Manner-Suomessa
http://www.evira.fi/portal//fi/elaimet/ajankohtaista/arkisto/?bid=3175 
Schmallenberg-viruksen vasta-aineita todettu Ahvenanmaalla
http://www.evira.fi/portal//fi/elaimet/ajankohtaista/arkisto/?bid=3160

Lue lisää

Usein kysyttyä Schmallenberg-viruksesta
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/usealle_elainlajille_yhteiset_taudit/schmallenberg-virus/useinkysyttyaschmallenberg/

Lisätietoja:
Erikoistutkija Ulla Rikula, eläintautivirologia, p. 050 563 2052

Aihealueet: