Selvitys Suomen elintarvikemarkkinoilla käytettävistä terveysväitteistä on valmistunut

19.3.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira keräsi vuoden 2006 aikana tietoa tietyistä Suomessa käytetyistä terveysväitteistä ja niiden käytön edellytyksistä avoimella internetissä olevalla kyselylomakkeella. Lomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä Eviraan 625 kpl ja terveysväitteitä esitettiin 269 eri yhdisteen, elintarvikkeen ja aineosayhdistelmän yhteydestä terveyteen. Eniten väitteitä liitettiin sydän- ja verisuoniterveyteen, hiilihydraattiaineenvaihduntaan ja painonhallintaan sekä vatsan ja suoliston terveyteen ja vastustuskykyyn. </div>

Nyt valmistuneessa raportissa on kuvattu mahdollisimman tarkasti vastaajien kyselylomakkeessa ilmoittamat terveysväitteet, tuotetyypit, joissa väitteitä käytetään sekä vastaajien näkemys väitteiden taustalla olevasta tutkimusnäytöstä ja muista käytön edellytyksistä. Kaikki raportissa esitetyt kuvaukset perustuvat vastaajilta saatuun tietoon. Evira ei ole arvioinut tuotteiden lainmukaisuutta, väitteiden hyväksyttävyyttä tai esitetyn näytön riittävyyttä. Väitteet tullaan arvioimaan myöhemmin.  

Selvitys tehtiin kauppa- ja teollisuusministeriön tuella ja hankkeen suunnittelussa oli mukana seurantaryhmä, johon kuului edustajia eri elintarvikealan osa-alueilta.

Väitteiden keruun taustalla on EU:n uusi ravitsemus- ja terveysväiteasetus (1924/2006), jonka myötä kaikkien terveysväitteiden tutkimusnäyttö ja hyväksyttävyys arvioidaan yhteisötasolla. Asetus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissiolle 31.1.2008 mennessä luettelon tietyistä yleisesti hyväksyttävistä ja keskivertokuluttajan ymmärtämistä terveysväitteistä. Nyt kerättyä aineistoa tullaan hyödyntämään, kun kauppa- ja teollisuusministeriön johdolla laaditaan Suomen kansallinen luettelo komissiolle lähetettävistä väitteistä.  Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomainen (EFSA) tulee arviomaan väitteiden tieteelliset perustelut. Komissio julkaisee luettelon sallituista väitteistä ja niiden käytön edellytyksistä viimeistään 31.1.2010. Luettelon julkaisemisen jälkeen vain siinä kuvattujen terveysväitteiden käyttö on sallittua.

Selvitys Suomen elintarvikemarkkinoilla käytettävistä terveysväitteistä (Eviran julkaisu 7/2007, Vaihia K, Sarlio-Lähteenkorva S.), lisätietoa terveysväitteistä ja kopio EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksesta löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/terveysvaitteet/

 

Lisätietoja:

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Evira, p. 020 77 24283, 050 386 8430
Anne Haikonen, KTM, p. (09) 1606 3654, 050 369 7618
Kaisa Vaihia, KTM, p. (09) 1606 3536, 050 502 0414

Aihealueet: