Sertifioitu siemen turvaa viljelijän oikeudet

28.4.2009

<div>Evira muistuttaa, että sertifioidun kylvösiemenen käyttö turvaa viljelijän oikeudet. Siemenkaupassa pätee siis ns. ankaran vastuun periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijä on oikeutettu vahingonkorvauksiin, jos kylvösiemen ei ole annettujen tietojen mukaista tai siinä on jokin muu virhe. Tätä oikeutta ei ole sertifioimattoman siemenen ostajalla.</div>

Siemenkauppalain mukaan kylvösiemeneksi saa markkinoida vain sertifioitua eli virallisesti tarkastettua siementä. Markkinoinniksi luetaan myös tilojen välinen kylvösiemenkauppa. Siemenkauppalain säädökset koskevat sekä tavanomaista tuotantoa että luomutuotantoa. Siemenkauppalaissa säädetään siemenen kunnostajan, pakkaajan ja maahantuojan korvausvelvollisuudesta, jos sertifioitu siemen ei ole siitä annettujen tietojen mukaista.

Vakuustodistus on siemenen takuu
Sertifioitu siemen on lajikeaitoa, lajipuhdasta, hukkakauravapaata, tervettä ja hyvin itävää ja täyttää kyseiselle lajille asetetut laatuvaatimukset. Viljelijän kannattaakin varmistua seuraavista seikoista kylvösiementä ostaessaan:
1. Jokainen pakkaus on suljettu.
2. Jokaiseen siemenpakkaukseen on kiinnitetty vakuustodistus.
3. Vakuustodistus on joko virallinen Eviran painama vakuustodistus tai pakkaamon painama toimittajan vakuustodistus.
4. Vakuustodistuksesta selviää mm. erän kylvösiemenluokka, laji, lajike, kauppaerämerkki, näytteenottoajankohta, itävyyden määrittämisajankohta, itävyys, 1000 siemenen paino, puhtaus ja pakkaaja.
5. Ennakkovakuudella markkinoitujen erien vakuustodistuksessa itävyys on pakkaamon ilmoittama itävyystulos (ennakkoitävyys).
6. Vähintään yksi vakuustodistus kannattaa säilyttää myöhempää tarvetta varten (tuenhaku, mahdolliset valitukset).

Siemenkauppaa valvotaan
Siemenkauppalain mukaan siemenpakkaamoiden, markkinoijien sekä tuontia ja vientiä harjoittavien elinkeinonharjoittajien on haettava rekisteröintiä Eviralta. Heidän on myös pidettävä kauppaeräkohtaista tiedostoa toiminnastaan. Kylvösiemenen pakkaaminen on sallittua vain Eviran myöntämän luvan nojalla. Evira valvoo siemenpakkaamoissa mm. kylvösiemenerien laatua ja kirjanpitoa. Kylvösiemenen myyntipaikoilla tarkastetaan mm. se, että siementavara myydään lainmukaisesti ja kylvösiemenpakkaukset on varustettu voimassa olevilla vakuustodistuksilla.

Lisää sertifioidusta siemenestä:
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet


Lisätietoja:
ylitarkastaja Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, p. 020 77 25320
ylitarkastaja Kristiina Sulkonen, Evira, p. 020 77 25327
tarkastaja Mika Kivistö, Evira, p. 020 77 25321
Aihealueet: