Seulottua tietoa syksyn viljasadon laadusta

10.12.2007

<div>Tiedot syksyn viljasadon laadusta on seulottu Viljaseula 2007 -julkaisuun. Viljasadon laatuseurannan tulokset perustuvat yli 2000 viljanäytteen analyysituloksiin.</div>

Vuosittaisen viljasadon laatuseurannan tulokset on koottu Viljaseula 2007 -julkaisuun. Julkaisussa esitetään keskiarvotietoja viljan laadusta viljalajeittain, viljelyalueittain ja lajikkeittain. Tässä Viljaseulan ensimmäisessä osassa esitetään keskiarvotietoja muun muassa hehtolitrapainosta, valkuaisesta ja sakoluvusta. Viljaseulan toinen osa ilmestyy alkuvuodesta 2008.

Viljasadon laatuseurantaa on tehty vuodesta 1966 alkaen. Seuranta perustuu viljelijöiden lähettämiin näytteisiin. Seurantaan kuuluvat tilat valitaan otantamenetelmällä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maaseutuelinkeinorekisteristä. Tänä vuonna tiloilta lähetettiin 2075 näytettä.   

Lisätietoja:
Johtaja Mirja Kartio p. 020 77 25090
Ylitarkastaja Juha Kärkkäinen p. 020 77 25098

Viljaseula on saatavissa Eviran internetsivuilta pdf-muodossa:
http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_517.pdf   (2 Mt)

Päivitettyä tietoa keskimääräisistä laatutiedoista: http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/viljasadon_laatu/viljasadon_laatu_2007/

 

 

 

Aihealueet: