Siemenkaupan valvonnassa annettiin 31 markkinointikieltoa vuonna 2009

31.5.2010

<p>Siemenkaupan valvontatarkastuksia tehtiin yhteensä 235 vuonna 2009. Siemenkauppalain rikkomuksista annettiin yhteensä 31 markkinointikieltoa, viisi huomautusta ja yksi hävittämismääräys.</p>

Harmaan siemenen myyntiä valvottiin
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo siemenkaupan toimijoita harmaan siemenkaupan ehkäisemiseksi. Kirjalliset huomautukset ja yhdeksän markkinointikieltoa koskivat sertifioimattoman kylvösiemenen verkkomainontaa ja markkinointia lehti-ilmoituksilla, torimyyntiä, kauppaerän ylitystä siemenpakkaamolla ja siemenliikkeessä tapahtunutta myyntiä avatuista pakkauksista sekä elinkeinonharjoittajarekisterin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä. Yksi hävittämismääräys annettiin viljelijän maahantuomalle sertifioimattomalle siemenperunaerälle.

Hylättyjen siemenviljelysten sato käytettiin muihin tarkoituksiin
Hukkakauran takia hylättyjen siemenviljelysten sadon käyttöä selvitettiin, koska sato ei saa päätyä harmaaseen siemenkauppaan. Viljelijät olivat käyttäneet sadon pääosin joko omaksi rehuksi tai myyneet rehuviljaksi, mallasohraksi, suurimokauraksi, leipäviljaksi tai polttaneet.

Ylivuotisia viljansiemeniä vain vähän markkinoilla
Ylivuotisista ammattikäyttöön tarkoitetuista viljansiemeneristä neljä erää ei täyttänyt itävyysvaatimusta ja ne asetettiin markkinointikieltoon. Itävyys tutkittiin yhteensä 59 ylivuotisesta viljansiemenerästä. Viljojen osalta itävyyden vähimmäisvaatimus on 85 prosenttia. Lisäksi itävyyden takia markkinointikieltoon asetettiin myös yksi ylivuotinen nurmiseos. Ylivuotisia sertifioituja siemeneriä on markkinoilla enää hyvin vähän, joten valvottuja näytteitäkin saatiin vain pieni määrä. Erien laatu on edellisistä vuosista parantunut ja pakkaamot ovat tarkastuttaneet vanhojen siemeneriensä itävyyksiä ennen markkinointia.

Vihanneskasvien siementen itävyyksissä puutteita
Itävyys määritettiin kaikkiaan 94 kurkunsiemennäytteestä ja 115 tomaatinsiemennäytteestä. Kurkunsiemeneristä 4 erää eli runsaat 4 prosenttia ja tomaatinsiemeneristä 13 erää eli noin 11 prosenttia eivät täyttäneet itävyyden vaatimuksia. Erät asetettiin markkinointikieltoon. Kurkunsiemenen osalta itävyyden vähimmäisvaatimus on 80 prosenttia ja tomaatin 75 prosenttia. Valvontaa kohdistettiin vuonna 2009 kurkun ja tomaatin siementen annospusseihin, joita kuluttajat ostavat lähinnä joko siemenliikkeistä tai elintarvikemyymälöistä. Vihanneskasvien siemenet markkinoidaan Suomeen pääasiassa muista EU:n jäsenvaltioista ja niitä valvotaan pistokoeluontoisesti.

Siemenpakkaamoiden katselmointi on pakkausluvan edellytys
Siemenpakkaamoiden pakkausluvan edellyttämissä pakkaamokatselmuksissa puutteita ilmeni lähinnä tiedostonpidossa, kauppaerien merkitsemisessä ja turvallisen näytteenoton toteutumisessa sekä vaakojen vakauksissa. Puutteet vaadittiin korjattaviksi määräaikaan mennessä ennen uuden pakkausluvan myöntämistä. Näin ollen lupien hylkäämisiä tapahtuu harvoin.

Siemenkaupan valvonnan painopistealueet vuonna 2009
Eviran siemenkaupan markkinavalvonnan painopistealueita riskinarvioinnin perusteella olivat vuonna 2009 mm. hukkakauran takia hylättyjen siemenviljelysten sadon käyttö, ylivuotisten viljansiemenerien ja harrastekäyttöön tarkoitetut kurkun- ja tomaatinsiementen itävyys sekä sertifioimattoman eli harmaan siemenen myynti. Lisäksi siemenpakkaamokatselmuksia tehdään viisivuotisen pakkausluvan umpeuduttua.

Lisää sertifioidun siemenen valvonnasta:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Siemenet > Siemenmarkkinavalvonta

Lisätietoja:
ylitarkastaja Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, p. 020 77 25320
ylitarkastaja Kristiina Sulkonen, Evira, p. 020 77 25327

 

Aihealueet: