Siemenpakkauksen vakuustodistus sisältää monia tietoja

14.4.2008

<div>Viljelij&auml; saa ostamansa siemenpakkauksen vakuustodistuksesta paljon hy&ouml;dyllist&auml; tietoa. Lajin ja lajikkeen lis&auml;ksi vakuuslipuke kertoo muun muassa siementen it&auml;vyyden ja tuhannen siemenen painon. T&auml;ll&auml; on merkityst&auml; tarvittavan kylv&ouml;m&auml;&auml;r&auml;n selvitt&auml;miseksi. Siemenkauppalain ankaran vastuun periaatteen mukaan viljelij&auml; voi saada korvausta, jos siemenen laatu ei vastaa vakuustodistuksen tietoja. </div>

Viljelijä voi perehtyä pakkauksesta löytyvän vakuustodistuksen avulla sertifioidun siemenen tietoihin. Pakollisia EU:n vaatimia tietoja ovat laji, lajike, kylvösiemenluokka, kauppaerän numero, näytteenottoajankohta, itävyyden määrittämisajankohta, pakkauskoko, tuotantomaa ja sertifiointiviranomainen. Lisäksi vakuustodistuksessa pitää olla merkintä ”EY:n määräysten mukaan sertifioitu kylvösiemen”. Suomessa vakuuslipuke kertoo myös itävyysprosentin ja siemenen puhtauden. Sen sijaan itävyyden voimassaoloaikaa ei ole tarvinnut ilmoittaa enää 1.7.2003 jälkeen.

Vakuustodistus ei kerro siemenen tuotantovuotta. Kauppaerän loppuosan ensimmäinen numero kertoo siemenerän pakkausvuoden. Esimerkiksi kauppaerä 1000-60011 on tarkastettu ja pakattu tarkastuskaudella 1.7.2006 – 30.6.2007. Raakaerä, josta sertifioitu kauppaerä on muodostettu, on voitu tuottaa siemenviljelytilalla jo aikaisemmin. Itävyyden määrittämisajankohta kertoo sen, milloin analyysi on tehty. Siten ”Itävyys määritetty 09/06” tarkoittaa syyskuuta 2006.

Tuhannen siemenen paino (1000 SP) näkyy myös vakuustodistuksesta. Se on tärkeä tieto tarvittavan kylvömäärän selvittämiseksi. Kylvömäärään vaikuttaa oleellisesti, mikäli viljelijän tilaaman siemenen tuhannen siemenen paino onkin esimerkiksi vain 33 g tilatun 43 g sijasta. Myös viljelysuunnitelman voi joutua muuttamaan siementen riittävyyden muuttuessa. Tämän vuoksi on tärkeää tarkistaa vakuustodistuksen tiedot heti, kun siemenerä on toimitettu tilalle.

Suomessa on voimassa ns. ankaran vastuun periaate siemenkaupassa. Kylvösiemenen kunnostaja, pakkaaja ja maahantuoja ovat vastuussa siitä, että myyntipakkausten sertifioitu siemen on vakuustodistuksen tietojen mukaista. Tämän mukaan viljelijä on oikeutettu vahingonkorvauksiin, jos kylvösiemen ei ole annettujen tietojen mukaista tai siinä on jokin muu virhe. Vakuustodistuksen tiedot kannattaa tarkistaa ja vähintään yksi lipuke säilyttää mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Lisää sertifioidun siemenen tarkastuksesta ja valvonnasta
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kristiina Sulkonen, Evira, p. 020 77 25327
Vanhempi tarkastaja Mika Kivistö, Evira, p. 020 77 25321

Aihealueet: