Siementuotantoala pienentynyt

1.7.2010

<p>Kylvösiementuotannon pinta-ala on tänä vuonna noin 33 000 ha, kun siementä on viime vuosina tuotettu keskimäärin yli 37 000 hehtaarilla. Pinta-alan pieneneminen näkyy erityisesti ohran ja kauran siementuotantoalojen vähenemisenä. Ohran, kauran ja timotein yhteenlaskettu pinta-ala muodostaa noin kaksi kolmasosaa siementuotantoalasta.</p>

Härkäpavun ja rypsin siementuotanto lisääntynyt
Härkäpavun ja rypsin siementuotanto on lisääntynyt merkittävästi. Härkäpavun siementuotantoala on yli kaksinkertaistunut 561 hehtaariin, mikä johtunee kotimaisen valkuaisrehun kysynnästä. Myös rypsin siementuotantoala on lähes kaksinkertaistunut 1 065 hehtaariin. Rypsin siementuotannon kasvu mahdollistaa karkeasti arvioiden noin 40 000 ha lisäyksen viljelypinta-alaan seuraavana vuonna.

Tavoitteena kylvösiemenen korkea laatu
Siementuotantoalalta korjattava sato on sertifioidun kylvösiemenen raaka-ainetta. Sertifioidun siemenen tuotannossa tavoitteena on varmistaa kylvösiemenen korkea laatu. Tuotanto on valvottua ja tarkastettua. Tehtävään valtuutetut riippumattomat tarkastajat tarkastavat kaikki virallisessa siementuotannossa olevat pellot. He tekevät havaintoja muun muassa siemenviljelyksen laji- ja lajikepuhtaudesta, hukkakaurasta ja rikkakasveista. Tarkastuksen perusteella Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekee päätöksen viljelyksen hyväksymisestä siementuotantoon.

Vuosittain osa siementuotantoalasta hylätään siementuotantoon kelpaamattomana. Tärkein siemenviljelysten hylkäyssyy on hukkakauran löytyminen siemenviljelykseltä, minkä takia hylätään vuosittain noin 2,5 prosenttia siementuotantoalasta. Siemensatoa ei voi missään tapauksessa korjata pellolta, jolla esiintyy hukkakauraa. Näin taataan se, ettei sertifioidussa siemenessä esiinny hukkakauraa.

Lisätietoa sertifioidusta siementuotannosta
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely_ja_tuotanto/siemenet/

Lisätietoja antavat
ylitarkastaja Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, p. 040 8332482

Aihealueet: