Sienten radioaktiivista cesiumia voidaan vähentää helposti

5.8.2008

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) uudessa Sienten käsittelyohjeet -esitteessä neuvotaan, miten sienistä voidaan vähentää radioaktiivista cesiumia. Sienten cesium-pitoisuus riippuu keräyspaikasta, mutta myös sienilajista. Sienten syöntiä ei ole kuitenkaan syytä rajoittaa cesiumin takia, sillä oikein käsiteltyinä ne ovat turvallisia ja herkullisia elintarvikkeita.</div>

Sienissä on vielä jäljellä Tshernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta 1986 peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia. Sitä voidaan kuitenkin vähentää helposti jopa 80 prosenttia. Tuoreita, kuivattuja tai suolattuja sieniä liotetaan tai keitetään runsaassa vedessä. Käsittelyn teho paranee käytettäessä vettä yleisissä ohjeissa annettuja määriä runsaammin tai toistamalla käsittely. Sellaisista sienistä, joita ei tarvitse keittää, voidaan kuumentamalla irrottaa niiden oma neste ja heittää pois. Pois heitettävän veden mukana poistuu myös suurin osa cesiumista. Sienten kuivaaminen ilman liotusta ei vähennä cesiumin määrää.

Uusi ohje perustuu Eviran ja STUKin vuonna 2005 käynnistämän tutkimushankkeen tuloksiin. Yhteishankkeessa tutkittiin kalojen ja sienten radioaktiivisuutta Vammalan seudulla. Tutkimuksessa havaittiin, että sieninäytteiden cesium-137-pitoisuuksissa oli huomattavia eroja samankin lajin sisällä. Syynä tähän ovat erilaiset kasvuolosuhteet sekä laskeuman epätasaisuus.

Vain vähän cesiumia sisältävät kantarelli, herkkutatti, punikkitatti, lampaankääpä, voitatti, mesisieni, huhtasieni, korvasieni ja tuoksuvalmuska. Haperoissa, kosteikko- ja suppilovahveroissa ja mustatorvisienissä enimmäisarvon ylittyminen on tavallista niillä alueilla, joille tuli laskeumaa eniten. Rouskuissa, orakkaissa, kangastateissa, kehnäsienissä ja mustavahakkaissa sen sijaan esiintyy yleisesti yli 600 becquereliä kilossa (Bq/kg) pitoisuuksia vähäisenkin laskeuman alueilla.

Euroopan unionin komission suosituksen (2003/274/Euratom) mukaan jäsenmaissa myytävien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuudet eivät saa ylittää 600 becquereliä kilossa (Bq/kg). Suomessa sienissä esiintyy vielä paikoitellen cesium-pitoisuuksia, jotka ylittävät tämän enimmäisrajan.

Sienten käsittelyohjeet – Radioaktiivisen cesiumin vähentäminen -esite löytyy sekä Eviran että STUKin internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/esitteet___broschyrer___brochures/

Lisätietoa internetissä:
Tietoa laskeuma-alueista STUKin sivuilta: http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/tshernobyl/cesiumlaskeuma/fi_FI/laskeuma/

Tietoja tutkimusprojektista Vammalan seudun kalojen ja sienten cesium-137-pitoisuuksista:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/vierasaineet/cesium-137_ja_elohopea_kaloissa_ja_sienissa/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Karlström/Evira, puh. 020 77 24288, 040 48 777 98
Tutkija Eila Kostiainen/STUK, puh. (09) 759 88 516
STUKin tiedotuspäivystys virka-ajan ulkopuolella, puh. 010 850 4761


Aihealueet: