Siipikarja pääsee ulos, mutta suojauksesta on huolehdittava edelleen

1.6.2007

<div>Siipikarjan kevätmuutonaikainen ulkonapitokielto päättyi toukokuun lopussa, mutta tämän jälkeenkin siipikarjatiloilla on huolehdittava, etteivät luonnonvaraiset vesilinnut pääse tekemisiin siipikarjan kanssa.</div>

Maa- ja metsätalousministeriön asetus edellyttää, että luonnonvaraisten vesilintujen pääsy siipikarjan ruokinta- ja juottopaikoille estetään siten, että siipikarja ruokitaan ja juotetaan joko sisätiloissa tai muussa sellaisessa paikassa, jonne luonnonvaraiset vesilinnut eivät pääse. Siipikarjalle annettavan juomaveden tulee olla puhdasta eikä sitä saa ottaa esimerkiksi matalista kaislikoista tai lammikoista, joissa on vesilintuja. Myös siipikarjan laiduntaminen on kielletty sellaisilla pelloilla, joilla on pysyvästi tai joilla vierailee säännöllisesti vesilintuja.

Luonnonvaraisten lintujen seuranta lintuinfluenssatartuntojen toteamiseksi jatkuu kuten tähänkin asti. Kuolleista vesilinnuista ja pienempien lintujen joukkokuolemista pyydetään edelleen ilmoittamaan kunnaneläinlääkärille, joka tarvittaessa huolehtii näytteenotosta lintuinfluenssan poissulkemiseksi. Siipikarjan kasvattajan velvollisuus on myös ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, jos hän havaitsee helposti leviäviin siipikarjatauteihin viittaavia oireita tilan linnuissa. Näitä oireita voivat olla esimerkiksi erilaiset hengitystie- ja keskushermosto-oireet, apatia, muninnan lasku, kasvun hidastuminen, kuolleisuuden nousu sekä muutokset rehun ja veden kulutuksessa.

Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 020 77 24216
Eläinlääkintöylitarkastaja Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 52433, 040 719 3259

Aihealueet: