Siipikarja suojaan kevään ajaksi

28.2.2012

<p>Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja on aiempien vuosien tavoin suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti siipikarja tulee pitää joko sisätiloissa tai suojata niiden ulkoilualue kauttaaltaan esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla 1.3.–31.5. välisenä aikana. Suojausmääräykset eivät koske kyyhkysten vapaalentoja, eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä. Siipikarjan ulkonapidosta on tehtävä ilmoitus paikalliselle kunnaneläinlääkärille.</p>

Linnuissa voi edelleen esiintyä voimakasoireista tautia aiheuttavia korkeapatogeenisia influenssaviruskantoja. Siipikarjan lintuinfluenssatautitapauksia on vuonna 2011 raportoitu mm. Aasiassa ja Etelä-Afrikassa. Vähäisen taudinaiheuttamiskyvyn viruskantoja, kuten matalapatogeenisiä H5- tai H7-tyypin viruksia, on todettu useissa Euroopan maissa luonnonvaraisten lintujen lisäksi myös siipikarjassa. Matalapatogeeninen virus voi toisinaan muuntua tautia aiheuttavaksi. Vuonna 2011 Alankomaissa oli tapaus, jossa H7-tyypin lintuinfluenssaviruksen patogeenisuus vaihteli ajoittaisesti matalan ja korkean välillä. Tilan kaikki linnut lopetettiin.

Suomessa ei ole koskaan todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Matalapatogeenisia lintuinfluenssaviruksia on kartoitustutkimuksissa todettu luonnonvaraisista linnuista useita vuosittain. Myös tarhatusta sorsasta on eristetty kerran matalapatogeeninen virus.

Siipikarjan suojaustoimenpiteet on suunnattu siipikarjan suojaamiseen lintuinfluenssalta, mutta samat suojaustoimenpiteet suojaavat lintuja myös muilta tarttuvilta taudeilta kuten Newcastlen taudilta, jonka aiheuttaja on PMV-1 virus. PMV-1 virusta on ajoittain todettu luonnonvaraisilta linnuilta Suomessa. Viimeksi PMV-1 todettiin Suomessa helmikuussa 2012 kesykyyhkyistä eli puluista. Siipikarjan ja lemmikkilintujen tautisuojauksesta on siten huolehdittava myös muina vuodenaikoina.

Siipikarjan ja harrastekanalan omistajan tulee ilmoittaa välittömästi kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita, poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon pieneneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta tilalla. Ilmoituksen saatuaan virkaeläinlääkäri arvioi tilanteen, ja jollei muuta ilmeistä syytä muutoksille ole, eläinlääkäri lähettää linnuista näytteitä tutkittavaksi Eviraan.

Lisätietoa lintuinfluenssasta:
Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintaudit > Siipikarja > Lintuinfluenssa
Asetus 81/2011 lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi.

Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Katri Levonen, maa- ja metsätalousministeriö,
p. (09) 1605 3437, katri.levonen at-merkki.gif : 1Kb mmm.fi
Ylitarkastaja Tiia Tuupanen, Evira, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö,
p. 040 489 3348, tiia.tuupanen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Erikoistutkija Christine Ek-Kommonen, Evira, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö,
p. 050 5143926, christine.ek-kommonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: