Siipikarjan tarttuvan keuhkoputkentulehduksen leviäminen tuotantotiloille pyritään estämään yhteistyöllä

13.5.2011

<p>Siipikarjan tarttuvaa keuhkoputkentulehdusta (IB, infectious bronchitis) on todettu lukuisissa harrastekanaloissa ympäri Suomea. Viime viikkojen aikana verinäytteitä on otettu noin kolmeltakymmeneltä tilalta, jotka ovat olleet kontaktissa niihin tiloihin, joissa tartunta on todettu. Näistä suurella osalla on todettu taudin vasta-aineita, joka osoittaa, että tauti on levinnyt aiemmin arveltua laajemmalle. Lisäksi taudin leviämiseen liittyvissä selvityksissä on käynyt ilmi, että tautiin viittaavia oireita on saattanut esiintyä jo aiemmin. Todennäköistä siis on, että IB on ollut Suomessa jo pidemmän aikaa.</p>

Ensimmäisen tautitapauksen varmistuttua huhtikuussa oletettiin, että tauti olisi tullut vasta äskettäin maahan. Tämän vuoksi taudin leviämistä pyrittiin estämään rajoittavilla määräyksillä, joilla kiellettiin elävien lintujen siirrot. Tämän hetkisessä tilanteessa yksittäisille tiloille annetuilla rajoittavilla määräyksillä ei pystytä rajoittamaan taudin leviämistä. Tämän johdosta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira purkaa tiloille annetut rajoittavat määräykset. Kanojen tarttuva keuhkoputkentulehdus ei ole eläintautilaissa luokiteltu lakisääteisesti vastustettavaksi taudiksi. Viranomaistoimien jatkuminen olisi näin ollen edellyttänyt lainsäädännön muuttamista.

Eri tahojen yhteistyössä pyritään siihen, että IB pystyttäisiin pitämään poissa tuotantokanaloista. Evira, Eläintautien torjunta yhdistys ETT ja Siipikarjaliitto tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta vältyttäisiin työläiden ja kalliiden rokotusten käyttöönotolta kaupallisissa yksiköissä, eli broileri- ja munantuotantotiloilla.

Evira seuraa tuotantokanaloiden tautitilannetta tutkimalla IB:n vasta-aineita lintuinfluenssan ja Newcastlentaudin varalta otetuista seurantanäytteistä. Lisäksi Evira tutkii maksullisina tutkimuksina sekä IB-vasta-aineita että virusosoitusnäytteitä silloin, kun omistaja haluaa selvittää tilansa tautitilannetta. Jos linnuissa on oireita, on aina syytä ottaa yhteyttä kunnaneläinlääkäriin, jotta oireiden syy saadaan selvitettyä.

Evira muistuttaa, että kaikilla tiloilla tuotantosuunnasta riippumatta tautisuojaus on tärkeää. Lintuja tulee hankkia vain tiloilta, joiden eläinten terveydentila tunnetaan. Tilalla lintujen kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee estää. Virus voi siirtyä lintujen lisäksi tilalta toiselle myös välineissä, vaatteissa ja jalkineissa.

Lue lisää Eviran sivuilta
Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintaudit > Siipikarja IB eli tarttuva keuhkoputkentulehdus

Lue lisää ETT:n sivuilta IB (Infectious Bronchitis) eli tarttuva keuhkoputkentulehdus http://www.ett.fi/tarttuvat_taudit/siipikarjan_tarttuvat_taudit/ib 

Lisätietoja:
Näytteiden tutkimukset:
Erikoistutkija Christine Ek-Kommonen, p. 050 514 3926 tai Niina Tammiranta, p. 040 4893377

Taudista ja vastustuksesta:
Evira: Ylitarkastaja Jenni Kiilholma, p. 020 77 24268
ETT: Hannele Nauholz, p. 06 412 6999

Aihealueet: