Sinikielitaudin vasta-aineita todettu suomalaisessa naudassa

10.1.2014

<p>Lounaissuomalaisella lihakarjatilalla on todettu sinikielitaudin vasta-aineita yhdessä naudassa. Tilalla ei ole esiintynyt taudin oireita. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan vasta-aineet johtuvat todennäköisesti rokoteviruksesta, jota on löytynyt naudoista vuonna 2011 Venäjältä sekä 2012 Baltian maista ja Puolasta. Suomessa eläimiä ei rokoteta sinikielitautia vastaan, eikä elävien sinikielitautirokotteiden käyttö ole sallittua EU-maissa Italiaa lukuun ottamatta.</p>

Nauta, jolla vasta-aineita todettiin, on syntynyt Suomessa. Vasta-aineet osoittavat, että eläin on jossain elämänsä vaiheessa saanut virustartunnan. Virus on todennäköisesti tullut Suomeen virusta kantavien polttiaisten mukana. Tartunnan seurauksena syntyneet vasta-aineet säilyvät vuosia.

Sinikielitauti eli bluetongue on polttiaisten levittämä märehtijöiden virustauti, joka ei tartu ihmiseen. Virus tarttuu kotieläiminä pidettäviin märehtijöihin, kamelieläimiin ja luonnonvaraisiin märehtijöihin polttiaisen puremasta. Suomessa tautia ei ole todettu.

Tilalta otetut näytteet tutkittiin Evirassa osana jatkuvaa virustautiseurantaa vuoden 2013 lopussa. Yhdessä näytteessä todettiin sinikielitaudin vasta-aineita. EU:n vertailulaboratorio varmisti vasta-aineiden johtuvan sinikielitaudin serotyypistä 14. Tilan eläimet tarkastettiin ja tilalta otettiin lisänäytteitä, joissa ei todettu sinikielitautivirusta eikä vasta-aineita. Tilan eläimillä ei ollut sinikielitaudin oireita eikä niitä ole rokotettu sinikielitautia vastaan.

Evira seuraa sinikielitaudin esiintymistä märehtijöissä osana jatkuvaa eläintautien seurantaohjelmaa. Rokoteviruksen vasta-aineiden löytyminen naudasta ei aiheuta muita toimenpiteitä Suomessa.

Lisätietoja sinikielitaudista: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/usealle+elainlajille+yhteiset+taudit/sinikielitauti+eli+bluetongue/

Lisätietoja:
Erikoistutkija Ulla Rikula (eläintautivirologia), puh. 050 563 2052
Ylitarkastaja Miia Kauremaa (eläintautivalvonta), puh. 0400 318 510

 

Aihealueet: