Sisäasiainministeriö ja Evira: Suomi ajaa rajoituksia vaarallisten kemikaalien saatavuuteen - maatalouden osalta nykykäytännöt säilynevät

27.7.2011

<p> <strong>Euroopan unionin jäsenmaat ja niiden turvallisuusviranomaiset ovat jo ennen Norjan tapahtumia pyrkineet puuttumaan räjähteiden saatavuuteen liittyviin riskeihin niin sanotun REACH-asetuksen ja parhaillaan käsiteltävänä olevan uuden räjähdeasetuksen myötä. Suomi on osallistunut aktiivisesti asetusten laadintaan.</strong> </p>

REACH-asetus on jo tällä hetkellä voimassa, ja sen tarkoituksena on varmistaa erityisesti tuotteiden käyttöturvallisuus. Ammoniumnitraatille, jota käytetään myös lannoitteena, on asetuksessa määrätty myyntirajoituksia. Myyntirajoitukset eivät koske maatalouden tai muun vastaavan toiminnan harjoittajia.

Ammoniumnitraattilannoitteet voidaan luokitella kolmeen ryhmään perustuen tuotteen sisältämästä ammoniumnitraatista lasketun typen määrään:

  • alle 16 prosenttia typpeä sisältävät lannoitteet, joita voi myydä vapaasti kaikissa kaupoissa
  • 16-27 prosenttia typpeä sisältävät lannoitteet, joita voi myydä ammattikäyttöön vapaasti
  • vähintään 28 prosenttia typpeä sisältävät lannoitteet, joilla on oltava enintään 6 kk vanha räjähtämättömyystodistus. Suomessa ei valmisteta tällaista lannoitetta.

  

EU:n alueella valmistettujen korkeatyppisten ammoniumnitraatti-lannoitteiden (vähintään 28 prosenttia typpeä) valvonta on valmistusmaan viranomaisen tehtävä ja EU:n ulkopuolelta tuotujen erien valvonta tapahtuu jäsenmaassa, jossa lannoite saapuu EU:n alueelle.

Valmistajan tai tuojan pitää toimittaa kuljetus- ja säilytysturvallisuuteen liittyvä räjähtämättömyystodistus valvovalle viranomaiselle, Suomessa Evira, vähintään viisi päivää ennen tuotteen markkinoille saattamista tai sen saapumista EU:n rajalle.

Ammattikäyttö rajautunee räjähdeasetuksen ulkopuolelle

Parhaillaan Euroopan unionissa on valmisteilla asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, eli niin sanottu räjähdeasetus. Asetuksen käsittely on kesken. Asetuksen tarkoituksena on rajoittaa vaarallisiksi katsottujen kemikaalien saatavuutta erityisesti terrorismin torjumiseksi. Kemikaalien hankinta ammattikäyttöön, kuten maatalouden harjoittamiseen, on rajattu tällä hetkellä räjähdeasetuksen ulkopuolelle. Tulevat rajoitukset koskenevat siten vain myyntiä yksityisille henkilöille.

Viimeksi mainittua asetusta valmistellaan sisäasiainministeriön poliisiosaston johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden ja viranomaisten kanssa. Suomi on kannattanut räjähdeasetuksen laatimista ja käsittelyssä huomioidaan johdonmukaisesti tehokas terrorismin torjunta ja turvallisuuden edistäminen.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Minna Nevala (SM), 071 878 8256
jaostopäällikkö Olli Venelampi, Eviran toteuttama lannoitevalvonta, Evira, puh. 040 842 3478

Aihealueet: