Sisävesialueen IPN-tapauksien selvitystyö valmistunut

3.9.2012

<p>Tänä vuonna yhteensä viideltä eri kalanviljelylaitokselta Suomen sisävesialueella on todettu IPN-virusta (infectious pancreatic necrosis, tarttuva haimakuoliotauti). Viimeisin tartunnan saanut laitos löydettiin tartuntojen levinneisyyden selvittämiseksi tehdyissä jatkotutkimuksissa aiemman tartuntalaitoksen läheltä. Sisämaasta löydetyt IPN-tapaukset ovat löytyneet kirjolohen poikasnäytteistä. Suomen merialueella IPN-virusta todetaan vuosittain, mutta sisävesialueella IPN on ollut tähän mennessä harvinainen. IPN-virus on ihmiselle vaaraton eikä se estä kalan käyttöä ruokakalana.</p>

Aiemmin tänä vuonna todettujen tartuntojen jatkoselvityksissä tutkittiin kaikki tartunnan saaneiden laitosten kanssa yhteydessä olleet 14 kalanviljelylaitosta IPN-viruksen varalta. Kyseisiltä kalanviljelylaitoksilta ei todettu IPN-virusta.

IPN-viruksen esiintyvyyttä seurataan Suomen sisävesialueella riskiperusteisesti. Sisävesialueilla kaikki terveysluvan saaneet emokala- ja poikaslaitokset tutkitaan IPN-viruksen varalta valtion toimesta vähintään joka toinen vuosi ja jos laitoksen riski saada tartunta on kohonnut, näytteitä otetaan useammin. Kalanviljelijöitä kehotetaan huolehtimaan siitä, että lakisääteiset valvontatutkimukset tehdään aikataulun mukaisesti. Kaloilla ilmenevistä IPN-tautiin viittaavista oireista on ilmoitettava välittömästi kunnaneläinlääkärille.

Evira on tiedottanut aikaisemmista Suomen sisävesialueen IPN–tautitapauksista 28.3. ja 25.7.2012.

Lue lisää IPN-taudista
Evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintaudit > Kalat ja ravut > IPN

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiina Korkea-aho (kalatautivalvonta), p. 040 351 3318
Erikoistutkija Pia Vennerström (kalatautitutkimus), p. 050 354 4603
Erikoistutkija Tuija Gadd (kalavirusdiagnostiikka) p. 050 357 0328
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: