SORKKA 2010 valmiusharjoitus -viranomaiset harjoittelevat suu- ja sorkkataudin varalta

4.10.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää tällä viikolla, 6. – 7.10. kansallisen suu- ja sorkkatauti – valmiusharjoituksen ”Sorkka2010”.</p>

Harjoituksen tarkoituksena on varmistaa viranomaisten ja teurastamon valmius torjua suu- ja sorkkataudin leviäminen teurastamolta eteenpäin. Harjoituksessa testataan, kuvitteellisessa tilanteessa, viranomaisten ja teurastamon valmiussuunnitelmien ja toimenpiteiden riittävyyttä ja toimivuutta.

Valmiusharjoitukseen osallistuvat Eviran lisäksi Lapin aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikka sekä alueella toimiva teurastamo. Harjoitukseen osallistuvat vain viranomaiset ja teurastamon henkilökunta, eikä tilakäyntejä tehdä tai tiloihin oteta yhteyttä.

Valmiusharjoituksen perusteena on Neuvoston direktiivi 2003/85/EY, joka velvoittaa jäsenmaat järjestämään valmiusharjoituksen helposti leviävän eläintaudin varalta kaksi kertaa viiden vuoden pituisella aikavälillä. Edellinen suu- ja sorkkatauti -valmiusharjoitus järjestettiin Suomessa vuonna 2005 ja sinikielitaudin varalta harjoiteltiin vuonna 2008.

Harjoituksesta on ilmoitettu etukäteen Kansainväliselle eläintautijärjestölle (OIE), Euroopan komissiolle sekä naapurimaille.

Suu- ja sorkkatauti on sorkkaeläimiin tarttuva erittäin helposti leviävä virustauti. Taudin tyypillisimpiä oireita naudoilla ovat kuume, syömättömyys, kuolaaminen, maidon tuotannon lasku, ontuminen, rakkulat ja haavaumat sorkkaväleissä, utareessa ja suun alueella. Sioilla ja lampailla näkyvin oire on ontuminen. Virus säilyy hyvin ympäristössä, rehuissa ja rakenteissa.

Suu- ja sorkkataudissa kuolleisuus jää yleensä alhaiseksi; suurimmat tappiot tulevat alentuneesta tuotannosta. Tautiin ei ole hoitoa ja siksi sen varhainen toteaminen ja leviämisen tehokas estäminen on tärkeää. Suu- ja sorkkataudin esiintyminen maassa rajoittaa sorkkaeläinten ja niistä saatavien tuotteiden vientiä muihin maihin.

Suu- ja sorkkatauti kuuluu Suomen lainsäädännössä vastustettaviin, helposti leviäviin eläintauteihin. Suu- ja sorkkatautia on todettu Suomessa viimeksi vuonna 1959. Euroopassa suu- ja sorkkatautia on todettu vuonna 2001 (UK, Ranska, Hollanti, Irlanti) ja vuonna 2007 (UK). Muun muassa Turkissa sekä useissa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa tautia esiintyy jatkuvasti.

Suu- ja sorkkatauti on eläintauti eikä se tartu ihmiseen.

Lisätietoa suu- ja sorkkataudista (Evira)

Lisätietoa harjoituksesta:
Johtaja Taina Aaltonen, Eläinten terveys- ja hyvinvointi, p. 020 77 24008, 040 775 0219
Ylitarkastaja Jenni Kiilholma, p. 020 77 24268, 040 489 3348
Ylitarkastaja Miia Kauremaa, p. 020 77 24215, 0400 318 510
Ylitarkastaja Raisa Nevanlinna, p. 020 77 24216, 0400 920 503

Lisätietoa suu- ja sorkkataudista:
Eläinlääkäri Ulla Rikula, p. 020 77 24585, 050 563 2052

Aihealueet: