Steviakasvin tai sen osien myyminen ja markkinoiminen elintarvikkeena on kiellettyä

30.3.2012

<p>Stevia eli <em>Stevia rebaudiana</em> -kasvi on uuselintarvike, jolle ei toistaiseksi ole myönnetty uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa EU:ssa. Näin ollen steviakasvia tai esimerkiksi sen kuivattuja lehtiä ei saa myydä eikä markkinoida elintarvikkeena.</p>

Sen sijaan steviakasvin lehtiuutteesta valmistettujen stevioliglykosidien (E 960) käyttö on sallittu makeutusaineena lisäainelainsäädännön mukaisesti 2.12.2011 alkaen. Stevioliglykosidien käytöstä elintarvikkeissa säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston lisäaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 muutoksella (EU) N:o 1131/2011. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä tai muussa markkinoinnissa ei ole sallittua käyttää sanaa ”stevia” kuvaamaan makeutusaineena käytettäviä stevioliglykosidejä. Sana ”stevia” viittaa kokonaisen kasvin tai sen osien käyttöön, mikä johtaa kuluttajaa harhaan, ja on siksi kiellettyä.

Tarkempaa tietoa löytyy Eviran internetsivuilta.

Uuselintarvikkeet:
evira.fi -> elintarvikkeet -> valmistus_ja_myynti -> uuselintarvikkeet/
Stevioliglykosidit:
evira.fi elintarvikkeet - tietoa_elintarvikkeista - koostumus - elintarvikeparanteet - lisaaineet -tietoa_yksittaisista_aineista - stevioliglykosidit

Lisätietoja:
Uuselintarvikkeet

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen, p. 050 464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Pirkko Kostamo (30.3–9.4.), p. 050 386 8436, pirkko.kostamo at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Lisäaineet
Ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanninen, p. 040 489 3346, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: