Steviakasvista valmistetun makeutusaineen käyttö lisäaineena

29.11.2011

<p>Steviakasvin ( <em>Steviarebaudiana Bertoni</em>) lehtiuutteesta valmistettujen stevioliglykosidien (E 960) käyttö makeutusaineena sallitaan 2.12.2011 alkaen. Steviakasvin saattaminen markkinoille elintarvikkeena on edelleen kiellettyä.</p>

Elintarvikkeiden markkinoinnissa ja pakkausmerkinnöissä ei ole sallittua käyttää sanaa ”Stevia” kuvaamaan makeutusaineena käytettäviä stevioliglykosidejä. Tämä viittaa kokonaisen kasvin tai sen osien käyttöön, mikä on edelleen kiellettyä. Se on myös kuluttajaa harhaan johtavaa.

Lainsäädäntö ohjaa käyttöä

Makeutusaineena markkinoitavien stevioligykosidien tulee täyttää lainsäädännössä niille asetetut puhtausvaatimukset. Niiden tulee koostua vähintään 95-prosenttisesti seuraavista yhdisteistä: steviosidit, rebaudiosidit A, B, C, D, E ja F, steviolibiosidit, rubusosidit ja dulkosidit.

Stevioliglykosidi-makeutusaineen käytöstä elintarvikkeissa säädetään komission asetuksella (EU) N:o 1131/2011. Säädöksestä ilmenee, mihin elintarvikeryhmiin ja kuinka paljon stevioliglykosidejä saa käyttää.

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan

Kuluttajille markkinoitavien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä stevioliglykosidit tulee ilmoittaa käyttötarkoitusta kuvaavalla ryhmänimellä sekä nimellä tai E-koodilla seuraavasti makeutusaineet (stevioliglykosidit) TAI makeutusaineet (E 960).

Elintarvikevalmistajille myytävien stevioliglykosidien pakkauksissa tai astioissa tulee olla yksityiskohtaisemmat tiedot, kuten määräystenmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Lisäaineiden pakkausmerkintävaatimukset ovat tarkistettavissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1333/2008.

Steviakasvin tai sen osien käyttö tarvitsee luvan

Stevioliglykosidien hyväksyminen makeutusaineena ei muuta itse steviakasvin statusta. Steviakasvin saattaminen markkinoille elintarvikkeena (esim. kuivattujen lehtien käyttäminen juomien valmistamiseen tms.) on edelleen kiellettyä. Se on uuselintarvike, jonka markkinoille saattaminen on luvanvaraista. Stevia kasvina ei vielä ole saanut tällaista lupaa.

Lisäainelainsäädäntö: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa_elintarvikkeista/koostumus/elintarvikeparanteet/lainsaadanto/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanninen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 040 489 33 46

Aihealueet: