Suomalaiset luomutuotteet säännöstenmukaisesti tuotettuja

16.5.2011

<p>Kansallisessa luomurekisterissä olevat yli 4 300 toimijaa tarkastettiin vuonna 2010 ja huomautettavaa löytyi vain vähän. Säännöstenvastaisuuksien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna.</p>

Luomutuotannossa vuoden 2010 valvonnoissa havaitut säännöstenvastaisuudet liittyivät harvoin tuotteeseen. Markkinointikieltoja annettiin vain kolmelle elintarviketoimijalle. Kasvintuotannossa ei luomutiloilla havaittu kiellettyjen lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Kirjanpitoon liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Suurimmat puutteet koskivat rinnakkaisviljelyä, joka on luvanvaraista, mutta lupaa ei aina muisteta hakea. Eläintuotannon markkinointikieltoja aiheuttivat etenkin eläinten alkuperässä ja ulkoiluvaatimuksissa todetut sääntöjen vastaisuudet.

Luomuvalvontaan kuuluu 4 367 toimijaa. Määrä pysyi käytännössä vuoden 2009 tasolla. Luomuviljely lisääntyi sekä pinta-alana että eläinmäärinä mitattuna. Kehitys vastaa maatalouden yleistä rakennekehitystä kohti suurempia tiloja.

Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan tarkoituksena on säilyttää kuluttajien luottamus luomutuotteisiin ja taata toimijoille yhtenäiset toimintaedellytykset. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, rehujen ja elintarvikkeiden valvontaa Suomessa.

Luomuvalvontaa kehitetään edelleen. Valvontapäätösten tekoa tulee nopeuttaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) tekivät 81 prosenttia päätöksistä 60 päivän kuluessa tuotantotarkastuksesta. Evirassa vastaava osuus oli 95 prosenttia. Suurin osa tarkastuksista tehtiin kesällä, jolloin myös päätöksenteko keskittyy lyhyelle ajanjaksolle. Jatkossa tarkastuksia tehdään enemmän kasvukauden ulkopuolella.

Lue lisää:
Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraporttti 2010
Evira.fi > Asiakokonaisuudet > Luomu

Lisätietoja:
ylitarkastaja Juha Kärkkäinen, Evira, puh. 040 357 5959

Aihealueet: