Suomalaisissa kananmunissa esiintyy salmonellaa äärimmäisen harvoin - suomalaisia kananmunia voi syödä turvallisesti

25.4.2006

<div>Raportoiduista ihmisten kotimaista alkuperää olevista salmonellatapauksista hyvin pieni osa, noin kolme prosenttia olisi kananmunien aiheuttamia, ilmenee Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELAn tekemästä tutkimuksesta.</div>

Suomessa on toiminut vuodesta 1995 alkaen kansallinen salmonellavalvontaohjelma kananmunien tuotannossa. Valvontaohjelman tavoitteena on, että salmonellaa esiintyy vain alle yhdessä prosentissa tuotetuista kananmunista.

Tutkimuksessa rakennetun matemaattisen mallin mukaan keskimäärin 0,3 prosentissa munantuotantoparvista ja noin 0,0002 prosentissa tuotetuista kananmunista esiintyy salmonellaa. Edelleen tutkimuksessa arvioitiin, että raportoiduista ihmisten kotimaista alkuperää olevista salmonellatapauksista hyvin pieni osa eli noin kolme prosenttia, olisi ollut kananmunien aiheuttamia.

Tuotantoparvia tutkitaan säännöllisesti salmonellan varalta Munintakanojen valvontaohjelman mukaisesti isovanhempaisparvia, vanhempaisparvia ja tuotantoparvia tutkitaan säännöllisesti salmonellan varalta. Jos salmonellatartunta todetaan parvessa, se poistetaan tuotannosta. Mikäli nykyisessä tilanteessa ei positiivisiksi todettuja parvia poistettaisi tuotannosta, nousisi salmonellaesiintyvyys tuotantoparvissa keskimäärin yhteen prosenttiin ja ihmisten salmonellatapausten lukumäärä kasvaisi noin kolminkertaiseksi.

Jos salmonellan esiintyvyys munantuotantoketjussa äkillisesti kasvaisi, tartunnan saaneiden parvien poistamisen merkitys korostuisi. Kun laskennallisesti mallinnettiin tilannetta, jossa 20 prosenttia vanhempaispolven parvista sai salmonellatartunnan munintakauden alussa, nousi ihmisten salmonellatapausten lukumäärä noin seitsenkertaiseksi, mikäli todettuja positiivisia parvia ei poistettu tuotannosta. Siten salmonellatartunnan saaneen parven poisto osoittautui tehokkaaksi riskinhallintakeinoksi, joka suojaa kuluttajaa myös silloin, kun salmonellan esiintyminen on harvinaista.

Suomella tuontikananmunia koskevat ns. erityistakuut Suomelle on myönnetty kansallisen salmonellavalvontaohjelman vuoksi oikeus tuontikananmunia koskeviin nk. erityistakuisiin. Nykyinen tilanne on johtanut siihen, että Suomessa tuotetuissa ja kulutetuissa kananmunissa esiintyy erittäin vähän salmonellaa.

Kun tutkimuksessa 30 prosenttia kulutetuista kananmunista korvattiin kananmunilla, joissa esiintyy salmonellaa saman verran kuin monissa Euroopan unionin jäsenmaissa on raportoitu esiintyvän (0,06, 0,5 tai 1 prosenttia), kuluttajien riski saada salmonellatartunta kananmunien välityksellä 70–1000-kertaistui. Tuloksen perusteella kansallisen valvontaohjelman perusteella saaduilla erityistakuilla on tuontikananmunien osalta kuluttajan terveyttä suojaava vaikutus.

Tutkimus ”Salmonella in Egg Production in Finland – a Quantitative Risk Assessment” toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELAssa. Tilaukset: puh. (09) 3931 767 (tiedotus), sähköposti tiedotus@eela.fi

Lisätietoja

Matemaatikko Jukka Ranta, EELA, puh. (09) 3931 661 ja
Tutkija Satu Lievonen, EELA, puh. (09) 3931 657 (tutkimus)

Toimipisteen johtaja Mari Laihonen, Elintarvikevirasto, puh. (02) 250 1222 (munintakanojen salmonellavalvontaohjelma) (tavattavissa 27.4. alkaen)

Aihealueet: