Suomalaisista hylkeistä ei ole löydetty trikinella-loista

12.11.2009

<p>Suomessa on tutkittu vuodesta 2007 alkaen aiempaa järjestelmällisemmin hylkeitä trikinella-sukkulamatoloisen varalta. Lokakuun 2009 loppuun mennessä oli tutkittu 102 hallia ja 32 norppaa. Näiden näytteistä ei löytynyt trikinelloja. Loista esiintyy yleisesti maanisäkkäissämme, joista hyljekin voi saada tartunnan. Seurantaa hylkeissä jatketaan edelleen.</p>

Trikinella on ihmisten ja eläinten välillä tarttuva sukkulamato
Trichinella-suvun loiset ovat zoonoottisia, ihmisten ja eläinten välillä tarttuvia sukkulamatoja, joiden tartunnalliset toukat elävät isäntäeläimen lihassoluissa. Tartunta saadaan syömällä tällaisia toukkia sisältävää lihaa raakana tai huonosti kypsennettynä. Loisen suomenkielisenä nimenä suositaan nykyään trikinellaa, mutta trikiini-nimitys on myös käytössä. Loinen tarttuu ihmisten lisäksi lukuisiin lihaasyöviin eläinlajeihin, niin koti- kuin villieläimiin, maa- ja merinisäkkäisiin sekä lintuihin ja matelijoihin.

Trikinelloja on olemassa useita lajeja
Eri lajeilla on erilainen maantieteellinen levinneisyys ja erilainen isäntälajikirjo. Suomessa trikinellat ovat paikoin erittäin yleisiä villieläimissä, etenkin ketuissa, supikoirissa ja ilveksissä. Yleisin laji on arktisiin oloihin sopeutunut Trichinella nativa. Pohjoisten alueiden merinisäkkäistä erityisesti mursu tunnetaan trikinellojen (lähinnä T. nativa) kantajana ja mursunlihan syönti on aiheuttanut arktisilla alueilla trikinellaepidemioita ihmisissä. Kokeellisesti on todettu, että T. nativa tarttuu hyvin halleihin. Hylkeiden tartuntoja on todettu luonnossa ainakin Grönlannin, Alaskan ja Venäjän arktisilla vesillä.

Trikinella-seurantaa varten hylkeiden lihasnäytteitä on saatu metsästetyistä halleista sekä tieteellisiin tarkoituksiin pyydetyistä halleista ja norpista. Näytteitä on saatu myös kuolleina löydetyistä hylkeistä.

Suomessa trikinellojen esiintymistä luonnonvaraisissa eläimissä seuraa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Hylkeiden trikinellatilannetta seurataan yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa.

Lihantarkastusta koskeva lainsäädäntö velvoittaa tarkastamaan luonnonvaraisen riistan kuten hylkeiden ruhot, mikäli niiden lihaa halutaan käsitellä liha-alan laitoksissa tai toimittaa muuten yleiseen kulutukseen. Hylkeiden lihantarkastus sisältää aina tutkimuksen trikinella-loisten eli trikiinien varalta. Jos loisia löytyy, ruho hylätään eikä lihaa voi käyttää elintarvikkeeksi. Käytännössä hylkeen lihaa toimitetaan Suomessa liha-alanlaitoksiin erittäin harvoin.

Lisätietoja:
tutkija Marja Isomursu, Evira, etunimi.sukunimi at-merkki-kapea.gif evira.fi
tutkija Mervi Kunnasranta, RKTL, etunimi.sukunimi at-merkki-kapea.gif rktl.fi

Aihealueet: