Suomalaisten altistuminen viljasta hometoksiineille vähäistä - kaura herkin hometoksiineille

6.11.2008

<div>Viljoissa esiintyy luonnollisesti syntyviä homemyrkkyjä, jotka heikentävät ihmisten immuunijärjestelmää. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa arvioitiin suomalaisten altistuminen viljan sisältämille Fusarium-homemyrkyille. Altistuminen on pääosin siedettävissä rajoissa. </div>

Kaura osoittautui suomalaisista viljoista herkimmäksi hometoksiineille. Raakaviljan kuorinnassa häviää kuitenkin suurin osa hometoksiineista. Tästä syystä kuluttajalle myytävät viljavalmisteet ovat turvallisia nauttia. Mikäli kauraa nautitaan kuorimattomana, saattaa suurkuluttajilla teoriassa ylittyä T-2- ja HT-2-toksiinien siedettävä päivittäinen enimmäismäärä. Tällaisia kuorimattomia tuotteita ei kuitenkaan ole kaupallisesti saatavilla.

Evira valvoo viljoille asetettuja Fusarium-toksiinien pitoisuuksia jatkuvasti. Lisäksi toimijoilta edellytetään omavalvontaa, jotta lähtöraaka-aine on laadukasta ja määräystenmukaista vaihtelevista tuotanto-olosuhteista riippumatta. Omavalvontaa tulisi kohdentaa erityisesti kauraan ja kauravalmisteihin, joissa esiintyy suurimmat pitoisuudet deoksinivalenolia sekä T-2- ja HT-2-toksiineja.

Lisätietoa Eviran internetsivuilla: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/vierasaineet/hometoksiinit_viljassa

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Evira/Riskinarviointiyksikkö (saantilaskelmat)
p. 050 386 8433, 020 77 24287
Ylitarkastaja Ulla Karlström, Evira/ Tuoteturvallisuus (valvonnan tarpeet)
p. 040 487 7798, 020 77 24288
Laboratoriopäällikkö Veli Hietaniemi, MTT (analytiikka ja tutkimus)
p. 040 539 2266


Aihealueet: