Suomeen maahantuodussa koiranpennussa raivotauti

14.11.2007

<div>Suomeen maahantuodussa koiranpennussa on todettu raivotauti eli rabies. Pentu tuotiin Intiasta vastoin voimassa olevia määräyksiä ja puutteellisilla asiakirjoilla. Kaikki altistuneet henkilöt on ohjattu asianmukaiseen hoitoon.</div>

Eläinlääkäri lopetti koiran perjantaina 9. marraskuuta, koska se oli huonokuntoinen ja tuotu maahan määräysten vastaisesti. Intiassa raivotautia esiintyy erittäin paljon. Lopetettu koira lähetettiin tutkimuksiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Eviran tutkimustulokset valmistuivat tänään keskiviikkona 14.11.2007.

Lokakuussa 2007 todettiin Belgiassa raivotauti Marokosta vastaavasti maahantuodulla koiranpennulla.

Raivotauti on maailmanlaajuisesti erittäin yleinen sairaus, joka vaatii vuosittain kymmenien tuhansien ihmisten hengen. Raivotauti on viruksen aiheuttama kaikkiin tasalämpöisiin eläimiin ja ihmiseen tarttuva keskushermostosairaus. Tauti leviää tavallisesti sairastuneen eläimen puremasta. Tartunnan levittäjinä ovat tavallisesti luonnonvaraiset petoeläimet sekä rokottamattomat koirat ja kissat. Oireiden puhjettua tauti johtaa aina kuolemaan niin eläimillä kuin ihmisillä. Taudin itämisaika on pitkä (jopa yli kuusi kuukautta) ja eläin voi levittää tartuntaa jo ennen oireiden ilmaantumista. Viruserityksen pituus ennen oireiden alkamista vaihtelee yksilöittäin.

Raivotautialueilta lemmikkejä tuotaessa on ehdottomasti huolehdittava eläimen tarpeellisista rokotuksista ja vasta-ainetutkimuksesta. Tuoja on vastuullinen tuontiehtojen selvittämisestä ja noudattamisesta. Kun koira tuodaan EU:n ulkopuolelta Suomeen, se on tuotava hyväksytyn tullitoimipaikan kautta, jossa eläin on esitettävä tulliviranomaisen tarkastettavaksi. Eläimen mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin tai muun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama todistus, josta käyvät ilmi eläimen tunnistusta, raivotautirokotusta, vasta-ainetutkimusta ja heisimatolääkitystä koskevat tiedot. Eräistä turvallisiksi katsotuista EU:n ulkopuolisista maista tuotaessa raivotautivasta-ainetutkimusta ei vaadita, muualta tuotaessa se on pakollinen.

Raivotautia esiintyy myös Suomen lähialueilla kuten Venäjällä ja Virossa. Vuodesta 1991 Suomi on ollut virallisesti raivotautivapaa maa. Viimeksi raivotauti todettiin Suomessa vuonna 2003 tuontihevosessa.

Lisätietoa raivotaudista:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Rabies

Lisätietoja koirien ja kissojen maahantuonnista:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Tuonti ja vienti > Koirat, kissat ja fretit

Lisätietoja:
Eläintautien toimintakokonaisuuden johtaja Taina Aaltonen, p. 020 77 24008, 040 775 0219
Virologian tutkimusyksikön johtaja Liisa Sihvonen, p. 020 77 24570, 050 553 9226
Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikön johtaja Jessica Löfgren-Eriksson, p. 020 77 24214, 040 759 7989
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 020 77 24000, 0400 291 910 
Kansanterveyslaitoksen tartuntatautilääkäri p. 09 47448557

Aihealueet: