Suomen Akatemialta merkittävä rahoitus Eviran tutkimushankkeelle

25.10.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on saanut Suomen Akatemialta 425 000 euroa tutkimukseen, jossa selvitetään viljoissa yleisen punahomeen myrkyllisten yhdisteiden, mykotoksiinien vaikutusmekanismeja. Kyseessä on Eviran ensimmäinen tutkimusrahoitus Suomen Akatemiasta. Tutkimus tehdään vuosina 2008-2011.</div>

Viljoissa ja rehuissa voi olla homesieniä, jotka sopivissa olosuhteissa tuottavat myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita. Nämä mykotoksiinit aiheuttavat terveysriskin sekä eläimille että ihmisille. Homeet ja niiden toksiinit aiheuttavat vuosittain myös merkittäviä taloudellisia tappioita. Toksiinit heikentävät viljasatoa ja sen laatua sekä alentavat eläinten tuottavuutta mm. vaikuttamalla maidon koostumukseen.

Ensi vuonna aloitettavassa tutkimushankkeessa selvitetään modernien molekulaaristen menetelmien avulla Suomessa yleisesti esiintyvien mykotoksiinien vaikutusmekanismeja. Näin saadaan tietoa miten ne vaikuttavat molekyylitasolla. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää mykotoksiinien ihmisille ja eläimille aiheuttamien tautien diagnosointia.

Viljojen ja rehun raaka-aineiden laadulla on välitön yhteys tuotantoeläinten terveyteen. Useissa tutkimuksissa on todettu homesaastuneen rehun aiheuttaneen eläimille mykotoksikoosin. Kyseessä on oireyhtymä, jossa mykotoksiinien todennäköinen myrkkyvaikutus aiheuttaa solutuhoa ja kudosvauriota. Myös Suomessa on pystytty osoittamaan joidenkin sairastapausten yhteys rehun homemyrkkyihin, mutta usein mykotoksiinien aikaansaamat oireet ovat epämääräisiä, ja mykotoksikoosi jää tunnistamatta. Mykotoksikoosia voi eläinten lisäksi ilmetä myös ihmisillä.

Fusarium-punahomeet ovat erityisen yleisiä peltohomeita Suomessa, kun taas Aspergillus- ja Penicillium – sukuihin kuuluvia homeita esiintyy meillä lähinnä varasto-olosuhteissa. Kaikkien näiden homelajien tuottamia mykotoksiineja on todettu suomalaisessa viljassa ja rehuissa. Fusarium suvun tuottamia toksiineja esiintyy meillä aina viljassa ja rehussa, mutta niiden määrä ja laatu vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. Erityisesti sateisten kasvukausien jälkeen suomalaisista viljoista on löydetty korkeita Fusarium-home- ja toksiinipitoisuuksia.

Tutkimushankkeen koordinaattorina toimii Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikön johtaja, professori Kimmo Peltonen. Evirassa hankkeeseen osallistuvat myös yksikönjohtaja, professori Marjukka Anttila patologian tutkimusyksiköstä, ryhmänjohtaja Ulla-Maija Kokkonen virologian tutkimusyksiköstä ja erikoistutkija Marika Jestoi kemian ja toksikologian tutkimusyksiköstä.
Muita yhteistyökumppaneita ovat professori Outi Vainio Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta, professori Risto Kostiainen Farmaseuttisen kemian laitokselta ja professori Ilkka Kilpeläinen Kemian laitokselta sekä dosentti Esa-Matti Lilius Turun yliopistosta ja professori Hannu Raunio Kuopion yliopistosta.

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta jakoi nyt yhteensä 30 miljoonaa euroa. Rahoitettavien tutkimushankkeiden keskimääräinen koko on 320 000 euroa. Toimikunta käsitteli yhteensä 269 hakemusta, joiden perusteella rahoitusta myönnettiin 69 hankkeelle.

Lisätietoja:
Tutkimusyksikön johtaja Kimmo Peltonen, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Evira,
p. 020 77 24410, 040 500 2614

Aihealueet: