Suomen alkuperäiskasvilajikkeiden geeniperimää turvataan

4.5.2011

<p>Alkuperäiskasvilajikkeita eli maatiaislajikkeita ylläpidetään viljelykasvien laajan geeniperimän turvaamiseksi. Maatiaislajikkeet alkoivat poistua viljelystä 30-luvulla modernin kasvinjalostuksen myötä. Suomen maatiaislajikkeita koskevia säädöksiä muutettiin vuonna 2009 EU-säädöksien mukaisiksi.</p>

Alkuperäiskasvilajikkeella eli ns. maatiaislajikkeella tarkoitetaan viljelykasvin kantaa, joka on luonnostaan sopeutunut kasvualueensa ympäristöolosuhteisiin. Näihin luetaan maatiaiskasvien lisäksi myös lajikeluettelosta poistuneet kauppalajikkeet tai niiden muuntuneet kannat.

Alkuperäiskasvilajikkeiden rekisteröinnin tavoitteena on lajikkeen säilyminen eli perimän monimuotoisuuden vaaliminen viljelyoloissa.

Alkuperäiskasvilajikkeiden rekisteröinti kasvilajikelautakunnassa

Lajikkeen rekisteröinti oikeuttaa lajikkeen ylläpitäjää markkinoimaan lajikkeen siementä Suomessa. Rekisteröidä voi vilja- ja palkokasveja, öljy-, juurikas- ja kuitukasveja, perunoita sekä vihanneslajikkeita. Toistaiseksi rekisterissä on vilja- ja nurmikasvilajikkeita sekä kaskinauris, yhteensä 16 lajiketta. Palkoviljojen, viljojen ja nurmikasvien rekisteröidyn alkuperäislajikkeen siemenlisäykseen voi saada erityisympäristötukea.

Rekisteröintiä varten tarvitaan lajikekuvaus sekä selvitys lajikkeen alkuperästä, omistajasta ja merkityksestä geenivarojen suojelussa. Eviran kenttäkokeessa laaditaan lajikkeelle kuvaus tai varmistetaan erän lajikeaitous. Testaukset kestävät vähintään yhden kasvukauden ja ovat maksullisia. Kasvilajikelautakunta tekee päätöksen maatiaislajikkeen rekisteröinnistä hakemuksen perusteella.

Rekisteriin hyväksytystä lajikkeesta julkaistaan päätös Suomen kasvilajiketiedotteessa ja lajike liitetään sekä kansalliseen että EU:n yhteiseen lajikeluetteloon. Kansallisessa lajikeluettelossa on myös lajikkeiden omistajien yhteystiedot. Suurin osa nyt rekisteröidyistä lajikkeista on puna-apilaa ja ruista. Valtaosa kuluttajille pienissä siemenpakkauksissa myytävistä maatiaistyyppisistä siemenistä ei kuulu tämän järjestelmän piiriin.

Lue lisää aiheesta:

Alkuperäiskasvit: Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Lajikkeet > Alkuperäiskasvit

Suomen kasvilajiketiedote: Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Suomen Kasvilajiketiedotteet

Lisätietoja:
Kaarina Paavilainen, ylitarkastaja, Evira, p. 040 833 2480 (kenttäkoe- ja lajikekuvausasiat)
Tapio Lahti, ylitarkastaja, Evira, p. 0400 640 881 (kasvinjalostajanoikeusasiat)

Aihealueet: