Suomen BSE-riski todettiin mitättömäksi

28.5.2008

<div>Maailman el&auml;intautij&auml;rjest&ouml;, OIE, arvioi kokouksessaan 27.5.2008 Suomeen liittyv&auml;n BSE-riskin mit&auml;tt&ouml;m&auml;ksi. P&auml;&auml;t&ouml;s pohjautuu Suomen el&auml;inl&auml;&auml;kint&auml;viranomaisten toimittamaan aineistoon taudin seuranta- ja vastustustoimenpiteist&auml;. N&auml;iden tietojen pohjalta kansainv&auml;linen asiantuntijaryhm&auml; arvioi taudin esiintyvyyden riski&auml; maassamme. P&auml;&auml;t&ouml;s oli yksimielinen.</div>

Suomen lisäksi mitättömän BSE-riskin maiksi todettiin Ruotsi, Norja, Islanti ja Paraguay. Viime vuonna vastaavaan asemaan pääsivät Argentiina, Australia, Uusi-Seelanti, Singapore ja Uruguay. Kaikkiaan mitättömän BSE-riskin maita maailmassa on siten vain 10. Muut EU-jäsenvaltiot Bulgariaa ja Romaniaa lukuun ottamatta luokiteltiin kansainvälisen standardin mukaisen jaottelun pohjalta riskiltään suuremmiksi, mutta kuitenkin hallitun BSE-riskin luokkaan. Samaan riskiluokkaan kuuluvat myös Yhdysvallat, Kanada, Brasilia, Meksiko, Chile ja Sveitsi. Bulgarian ja Romanian sekä muiden OIE-jäsenmaiden osalta tarvitaan vielä lisätietoja tehdyistä toimenpiteistä. Siihen asti ne kuuluvat  määrittelemättömän BSE-riskin luokaan.

Mitä pienemmäksi BSE-riski arvioidaan, sitä vähemmän rajoituksia eläville naudoille tai niistä saataville tuotteille asetetaan maailman kaupassa. Suomen osalta BSE-riskittömällä luokituksella on merkitystä erityisesti viennissä EU:n ulkopuolelle. EY-lainsäädäntö on kuitenkin toistaiseksi vielä sama kaikille jäsenmaille OIE-luokituksesta riippumatta. Suomessa on todettu vain yksi BSE-tapaus vuonna 2001. BSE-testauksia tehdään vuosittain noin 120 000.

Maailman eläintautijärjestöön, OIE:hen kuuluu 172 jäsenvaltiota. Sen tehtävänä on edesauttaa eläintautien vastustusta ja hävittämistoimenpiteitä ympäri maailmaa. Sen vastuulla on WTO:n alaisena standardijärjestönä hyväksyä kansainvälistä kauppaa varten säännöt tarttuvia eläintauteja koskevista toimenpiteistä. Jäsenvaltiot päättävät näistä standardeista vuosikokouksessa toukokuun lopussa Pariisissa, jossa on järjestön päämaja.

Lisätietoa BSE-taudista:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/bse

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen/MMM, puh. 050 367 1040
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio/Evira, puh. 0400 291 910
Johtaja Taina Aaltonen/Evira, puh. 040 775 0219

 

Aihealueet: