Suomen salmonellavalvonta on tehokasta - EU-ajan valvonnan tulokset julkaistu

3.1.2007

<div>Salmonellabakteerien aiheuttamat ruokamyrkytykset ovat jatkuvasti merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma ympäri maailmaa. Suomen kansallisen salmonellavalvontaohjelman tavoitteena on ollut pitää salmonellan esiintyminen siipikarjassa, naudoissa ja sioissa ja niistä saatavassa lihassa ja munissa alhaisena, ja suojata siten kuluttajia salmonellatartunnoilta. EU:n hyväksymänä ohjelma on ollut käytössä vuodesta 1995. Ensimmäisenä kymmenvuotiskautena tavoite saavutettiin hyvin.</div>

Valvontaohjelmaa toteutetaan kattavimmin siipikarjan tuotantoketjussa, jossa salmonellatilanne on säilynyt kansainvälisesti katsottuna erinomaisena. Salmonellaa on vuosittain löytynyt alle 0,2 prosentista kulutusmunia tuottavista parvista. Kanojen emoparvissa ei todettu salmonellaa lainkaan. Broilerin ja kalkkunan emoparvista on salmonellaa löytynyt enimmillään vain 0,5 prosentista, kun taas lihantuotantoparvista on todettu salmonellaa alle 1,0 prosentista lukuun ottamatta vuosia 1995 ja 1999. Naudoista otetuista näytteistä positiivisia oli alle 0,2 prosenttia ja sioista 0,1 prosenttia.

Myös rehuja ja lemmikkien ruokia valvotaan

Valvontaohjelman ulkopuolella on tutkittu salmonellan esiintymistä myös rehuissa ja lemmikkieläinten ruoissa. Salmonellan esiintyminen rehuissa on harvinaista huolimatta siitä, että rehuihin käytettävissä kasviperäisissä tuontiraaka-aineista on löydetty viime vuosina yhä enenevässä määrin salmonellaa. Tämä on osoitus toimijoiden omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan onnistumisesta.

Ihmisten tartunnoista suuri osa tuliaisina

Salmonellan aiheuttamia infektioita ihmisillä on vuosittain todettu keskimäärin 3000 tapausta. Suurin osa tartunnoista on saatu ulkomailla. Kotimaassa epidemioita on raportoitu vuosittain 1–8.

Kustannustehokkuus varmistettu riskinarvioinnilla

Broilerin, sian- ja naudanlihan sekä kananmunien tuotantoketjuista on tehty kvantitatiiviset eli määrälliset riskinarvioinnit kuluttajan salmonellariskin arvioimiseksi. Tehdyt riskinarvioinnit on rakennettu auttamaan valvontaohjelman toimivuuden ja kustannustehokkuuden arviointia. Myös niiden perusteella salmonellan esiintyvyys eläimistä peräisin olevissa elintarvikkeissa on Suomessa vähäistä. Ensimmäisenä kustannus-hyötyanalyysi valmistui broilerituotannosta. Sen mukaan valvontaohjelma suojaa kuluttajaa salmonellalta hyvin ja on myös kustannustehokas.

Salmonellavalvontaohjelma uudistuu siipikarjatiloilla vuoden 2007 alusta alkaen. Uudistus ei muuta valvontaohjelman periaatteita. Suurimmat muutokset koskevat näytteenotto- ja tutkimusmenetelmiä.

Julkaisu: Salmonellavalvonta ja salmonellan esiintyminen 1995-2004. Eviran julkaisuja 3/2006. www.evira.fi ja www.ktl.fi

Lisätietoja:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Elintarvikeylitarkastaja Mari Laihonen, p. 020 77 24780, 050 386 8437
Ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 020 77 24782
Eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 020 77 24216, 0400 920 503 

Kansanterveyslaitos
Tutkimusprofessori Anja Siitonen, KTL, p. (09) 4744 8245

Aihealueet: