Suomessa todettu ensi kertaa lepakkoraivotautia

17.8.2009

<p>Suomessa on ensimmäisen kerran todettu lepakkoraivotautia Turun seudulta 14.8.09 Eviraan tutkittavaksi toimitetusta lepakosta (vesisiippa eli <i>Myotis daubentoni</i>). Lepakosta eristettiin European Bat Lyssavirus 2 (EBLV-2).</p>

Raivotautiepäily syntyi siitä, että lepakko hyökkäsi poikkeuksellisesti kahden tutkijan kimppuun, kun he olivat tutkimassa lepakoita. Molemmat altistuneet ovat saaneet asianmukaisen hoidon rokotuksineen.

Suomessa lepakoista raivotautia ei ole todettu aikaisemmin. Lepakkoraivotautia aiheuttavat EBLV-1 ja EBLV-2 – virustyypit. Tällä hetkellä EBLV-2 tartuntoja ei ole raportoitu yhdelläkään muulla eläinlajilla. Euroopassa EBLV-2 ihmistartuntoja on varmistettu kaksi, molemmat olivat lepakkotutkijoita. Kaikesta huolimatta lepakkorabiesriskiä pidetään ihmiselle alhaisena.

Lepakkoraivotautia esiintyy myös maissa, jotka ovat muista raivotautimuodoista vapaita, esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja Brittein saarilla.

Lepakolla tyypillisiä raivotautioireita ovat outo käytös ja ääntely, välinpitämättömyys ja toisaalta yllättävät aggressiiviset kohtaukset, jolloin lepakko hyökkäilee ja yrittää purra. Lepakoihin ei tule koskea. Jos epäilee lepakon sairastavan raivotautia, on otettava yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Evira tutkii lepakot raivotaudin varalta.

Ennaltaehkäisevää rabiesrokotusta suositellaan henkilöille, jotka ovat säännöllisesti kosketuksissa lepakoiden kanssa joko työssään tai harrastuksissaan. Lepakon kanssa kosketuksiin joutuneen henkilön on syytä hakeutua lääkäriin, ellei varmasti voida sulkea pois puremaa, naarmua tai limakalvoaltistusta, jotta hoito voidaan aloittaa.

Lisätietoa raivotaudista:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Rabies

Lisätietoa rabieksestä ihmisellä:
http://www.ktl.fi/portal/12401

Lisätietoja:

Raivotautitutkimukset eläimillä:
Erikoistutkija Miia Jakava-Viljanen, Eläintautivirologia, p. 050 351 0308

Rabies ihmisellä:
Ylilääkäri Markku Kuusi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 020 610 8935

 

Aihealueet: