Suomessa todettu ensimmäinen epätyypillinen scrapie vuohessa

31.3.2009

<div>Eteläsuomalaisella vuohella on todettu scrapie-taudin epätyypillinen muoto. Aiemmin suomalaisvuohissa on todettu taudin klassista muotoa vuosina 2002 ja 2005. Sen sijaan lampaista tätä epätyypillistä muotoa on todettu aiemmin, viimeksi vuonna 2007. Nyt todettu scrapie-tapaus paljastui, kun itsestään tilalla kuollut, 14-vuotias lemmikkivuohi tutkittiin säädösten mukaisesti Evirassa scrapien varalta. </div>

Viranomaiset ovat antaneet tilalle eläinten siirtoja rajoittavat määräykset taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Tilan aiempien eläinsiirtojen jäljittäminen on parhaillaan käynnissä.

Scrapie on yleinen pienten märehtijöitten tauti kaikkialla maailmassa. Sitä on eri tyyppejä, klassinen ja epätyypillinen. Epätyypillinen scrapie todettiin ensi kertaa lampaasta Norjasta 1998, mistä johtuen sitä kutsutaan myös nimellä Nor98. Epätyypillistä scrapieta on todettu pääasiassa Euroopasta tehostettujen valvontaohjelmien ansiosta. Vuohista sitä on raportoitu vain muutamia kertoja yksittäisinä tapauksina mm. Kreikasta, Ranskasta, Italiasta ja Sveitsistä. Suomessa tutkittiin scrapien varalta vuonna 2008 lampaita ja vuohia yhteensä 1438; kaikki kielteisin tuloksin. Vuonna 2007 Euroopan unionissa testattiin yli 800.000 lammasta ja yli 270.000 vuohta scrapien varalta. Yhteensä todettiin yli 3500 scrapie-tapausta.

Epätyypillisen scrapien epidemiologia on edelleen epäselvä. On arveltu, että se voi syntyä spontaanisti. Eläimet, joissa sitä on todettu, ovat yleensä vanhempia kuin klassiseen scrapieen sairastuneet.

Scrapie on TSE-tauteihin (sienimäisiin aivorappeumasairauksiin) kuuluva eläintauti, jonka ei ole koskaan todettu aiheuttaneen ihmisen sairastumista.

Lisätietoja scrapiesta Eviran verkkosivulta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/scrapie

Lisätietoja EU:n TSE-testauksista Euroopan komission verkkosivulta (vain englanniksi):
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/bse/monitoring_en.htm  
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/bse/preliminary_annual_report_tse2007_en.pdf   

Lisätietoja:
Valvonta: ylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p.0400 920 503
Diagnostiikka: erikoistutkija Hannele Tapiovaara, p. 050 546 4856

Aihealueet: