Suomessa useimmat eläimistä eristetyt bakteerit herkkiä antibiooteille

19.6.2007

<div>Useimmat suomalaisista eläimistä eristetyt bakteerit ovat kansainvälisesti vertailtuna herkkiä antibiooteille. Tämä perustuu hyvään eläintautitilanteeseen ja antibioottien hallittuun käyttöön eläinten lääkinnässä. Tiedot selviävät bakteerien antibioottien vastustuskyvyn eli resistenssin seurantaohjelman FINRES-Vetin tuoreesta viisivuotisraportista.</div>

Salmonellaa todetaan suomalaisissa tuotantoeläimissä harvoin, ja tutkitut kannat ovat olleet antibiooteille herkkiä vuosien ajan. Kampylobakteereillakin todetaan resistenssiä antibiooteille kansainvälisesti vertailtuna vähän. Viime aikoina esillä olleen metisilliinille vastustuskykyisen Staphylococcus aureus  (MRSA) -bakteerin esiintymistä on vuoteen 2006 asti seurattu tutkimusprojektien yhteydessä ja tutkittaessa eläinten tautitapauksista eristettyjä bakteereita; vuonna 2007 sen esiintymistä seurattiin myös FINRES-Vet-ohjelmassa naudoilla. Suomen MRSA-tilanteesta on tiedotettu 1.6.

Hyvästä tautitilanteesta huolimatta, joidenkin tauteja aiheuttavien bakteerien resistenssitilanne on eläinten hoitoon käytettävien hoitovaihtoehtojen kannalta huolestuttava. Sikojen suolistotulehduksista eristetyt E. coli -bakteerit ja koirien ihotulehduksista eristetyt S. intermedius -bakteerit ovat olleet jo yli kymmenen vuoden ajan vastustuskykyisiä useille antibiooteille. Jälkimmäisillä bakteereilla on todettu jopa metisilliiniresistenssiä. Penisilliiniresistenssi on yleistä piilevästä utaretulehduksesta eristetyillä stafylokokeilla. Näiden bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitaminen voi siten olla vaikeaa. Tautitapauksista eristettyjen, eläimille tautia aiheuttavien bakteerien resistenssi voi kuitenkin vaikuttaa pahemmalta kuin se todellisuudessa on, koska bakteerit on usein eristetty vakavista tai uusiutuvista infektioista.

Eläinlääkkeiden käyttö Suomessa vähäistä kansainvälisesti vertailtuna

Suomen hyvän eläintautitilanteen vuoksi antibioottien käyttö eläinten lääkinnässä on kansainvälisesti vertailtuna vähäistä. Eläimille käytettyjen antibioottien määrä väheni 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2000 asti, minkä jälkeen kulutus on pysynyt melko vakaana. Antibioottien käyttötarve on vähentynyt säännöllisellä eläinten terveydenhuollolla ja järjestelmällisellä tarttuvien tautien hävittämisellä erityisesti sikaloissa. Antibiootteja pyritään käyttämään suunnitelmallisesti, ottaen huomioon resistenssiriskit.

Resistenssin seurantaohjelma FINRES-Vet alkoi vuonna 2002, mutta seurantaa on tehty jo vuosikymmenten ajan. FINRES-Vet-ohjelmassa tutkitaan vuosittain eri lajeihin kuuluvien bakteerien antibioottiherkkyyttä. Eläimille ja ihmisille tautia aiheuttavista bakteereista ohjelmassa ovat mukana salmonellat ja kampylobakteerit. Eviran toteuttaman bakteerien resistenssiseurannan lisäksi ohjelmassa seurataan antibioottien ja rehun lisäaineiden käyttöä. Raportin toimittamiseen osallistuu myös Lääkelaitos, joka toimittaa antibioottien kulutusluvut.

Eläimistä eristettyjen bakteerien resistenssitilanteen jatkuva seuranta on tärkeää myös ihmisten tulehdussairauksien hoidon kannalta. Seurannan avulla resistenssin lisääntyminen ja resistenttien kantojen ilmestyminen voidaan havaita nopeasti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. Seurannasta saatavan tiedon avulla voidaan estää antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen leviämistä, päivittää antibioottien käyttösuosituksia ja arvioida suositusten vaikutusta.

FINRES-Vet 2001–2005. Eläimistä eristettyjen bakteerien mikrobilääkeresistenssi ja mikrobilääkkeiden käyttö eläimillä -raportti: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_493.pdf

Lisätietoja:

Professori Vesa Myllys, Evira, p. 020 77 24470, vesa.myllysat-merkki.gifevira.fi
Professori Tuula Honkanen-Buzalski, Evira, p. 020 77 24400, tuula.honkanen-buzalskiat-merkki.gifevira.fi
ELL Katariina Kivilahti-Mäntylä, Lääkelaitos, p. (09) 4733 4285, katariina.kivilahti-mantylaat-merkki.gifnam.fi

Tiedote 1.6.2007: Eläinten ja ihmisten MRSA-tilannetta seurataan: http://www.evira.fi/portal/fi/el__intauti-_ja_elintarviketutkimus/ajankohtaista/?id=537

Aihealueet: