Suomi ilmoitti 93 elintarvike- ja rehuerästä EU:n RASFF-hälytysjärjestelmään vuonna 2008 - järjestelmä viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan

15.4.2009

<div>Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ilmoittavat löytämistään terveydelle vahingollisista elintarvike- ja rehueristä EU:n RASFF-hälytysjärjestelmään (Rapid Alert System for Food and Feed). Vuonna 2008 Suomi teki 93 ilmoitusta, joista 82 koski elintarvikkeita ja 11 rehuja. Järjestelmän kautta välitetään nopeasti tietoa erilaisista elintarvikkeisiin liittyvistä erityistilanteista sekä EU:ssa että ns. kolmansissa maissa. Kiinan melamiinikriisistä ja Irlannin sianlihan dioksiineista saatiin tietoa juuri tämän järjestelmän kautta.</div>

Suomi liittyi RASFF-järjestelmään EFTA-maana vuonna 1994. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii järjestelmän Suomen yhteyspisteenä. Ilmoituksia tehdään sekä rajavalvonnassa todetuista määräystenvastaisista tuote-eristä että markkinoilla olevista takaisinvedetyistä elintarvikkeista ja rehuista. Rehuihin luetaan myös lemmikkieläinruoat. Kaikkine lisäilmoituksineen järjestelmässä kulki viime vuonna yli seitsemän tuhatta ilmoitusta. Järjestelmän avulla välitetään tietoa, jonka perusteella markkinoilta voidaan poistaa nopeasti terveydelle vahingolliset tuotteet. Valmistusmaan viranomaiset EU:n jäsenvaltioissa ja myös ns. kolmansissa maissa saavat tiedon ilmoituksista ja voivat näin tehostaa valvontaansa. Euroopan unioni voi kieltää huonolaatuisten tuotteiden tuonnin alueelleen tai määrätä kaikki tuontierät tarkastettaviksi.

Suomen tekemien ilmoitusten määrä on noussut vuosittain. Suurin osa aiheista saadaan Tullilaboratorion valvontatutkimuksista. Vuonna 2008 elintarvikeilmoitusten yleisimmät syyt olivat lisäaineet, mykotoksiinit, mikrobiologinen laatu ja vieraat aineet. Suomen ilmoituksia on tehty niin thaimaalaisista kasviksista ja USA:n ravintolisistä kuin kiinalaisista astioista ja eurooppalaisista rehuistakin.

Euroopan komissio julkaisee viikoittaisia tietoja RASFF-ilmoituksista ja laatii laajan vuosiraportin. Vuosiraportti 2008 valmistuu kesällä, jolloin Brysselissä juhlitaan myös hälytysjärjestelmän merkkivuotta. Suomi on ollut mukana puolet ajasta, mutta vasta tänä aikana järjestelmä on kehittynyt teknisesti ja sisällöllisesti merkittäväksi tiedotuskanavaksi sekä EU:n sisällä että ns. kolmansien maiden suuntaan. Nopeasta tietojen välityksestä hyötyvät viime kädessä kuluttajat; jäljittäminen helpottuu ja markkinoilta saadaan nopeasti pois määräystenvastaiset elintarvikkeet ja rehut.

Viikkolistat ja vanhat vuosiraportit löytyvät komission sivuilta osoitteesta
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hilpi Jenu, p. 020 77 24311


Aihealueet: