Suomi teki 111 elintarvike- ja rehuilmoitusta EU:n RASFF-hälytysjärjestelmään vuonna 2011

7.2.2012

<p>Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ilmoittavat löytämistään terveydelle vahingollisista elintarvike- ja rehueristä viranomaisten väliseen EU:n RASFF-hälytysjärjestelmään (Rapid Alert System for Food and Feed). Vuonna 2011 Suomi teki järjestelmään 111 uutta ilmoitusta. Koko järjestelmään tehtyjen ilmoitusten määrä kaikkine lisäilmoituksineen oli yli 9100. Järjestelmän kautta välitetään nopeasti tietoa myös erilaisista elintarvike- ja rehukriiseistä, viime vuonna mm. Fukushiman onnettomuudesta Japanissa, Saksan EHEC-epidemiasta ja italialaisten säilykeoliivien botuliinimyrkystä.</p>

Suomen tekemistä 111 ilmoituksesta 82 koski elintarvikkeita, 16 kontaktimateriaaleja ja 13 rehuja. Kontaktimateriaaleja ovat esim. astiat, keittiötarvikkeet ja erilaiset laitteet. Rehuihin luetaan myös lemmikkieläinruoat.

Suomen tekemien elintarvikeilmoitusten yleisimmät syyt olivat lisäaineet, mikrobiologinen laatu ja vieraat aineet. Ilmoituksia tehtiin eniten hedelmistä ja kasviksista. Säännöstenvastaisia elintarvike-eriä tuotiin useimmin USA:sta, Thaimaasta ja Kiinasta. Kemiallisten aineiden irtoaminen oli syynä kontaktimateriaalien ilmoituksiin. Useimmat näistä kontaktimateriaaleista tulivat Kiinasta. Rehuja koskevissa ilmoituksissa raportoitiin salmonellasta. Rehuerät olivat peräisin sekä EU-maista että ns. kolmansista maista. Suomi teki ilmoituksia kaikkiaan 29 eri maan tuotteesta.

RASFF-järjestelmä välitti kaikkine lisäilmoituksineen yli 9100 ilmoitusta, mikä ylitti jälleen aiempien vuosien määrän. Fukushiman onnettomuuteen liittyen jäsenvaltiot raportoivat edelleen RASFF-järjestelmän kautta tekemistään japanilaisten elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisuusmittauksista. Saksan EHEC-epidemiassa kuoli kymmeniä ihmisiä ja syy löytyi egyptiläisistä sarviapilan siemenistä. Suomessa kaksi ihmistä sairastui ja toinen heistä kuoli italialaisen oliivisäilykkeen aiheuttamaan botulismiin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii RASFF-järjestelmän Suomen yhteyspisteenä. Ilmoituksia tehdään sekä rajavalvonnassa kiinni saaduista tuote-eristä että markkinoilla olevista takaisinvedetyistä elintarvikkeista, kontaktimateriaaleista ja rehuista. Järjestelmän kautta saadaan tietoa tuotteiden jakelusta ja sen perusteella markkinoilta poistetaan terveydelle vahingolliset tuotteet. Euroopan unioni voi kieltää huonolaatuisten tuotteiden tuonnin alueelleen tai määrätä kaikki tuontierät tarkastettaviksi.

Euroopan komissio julkaisee järjestelmästä laajan vuosiraportin. Vuosiraportit ja tietoa RASFF-järjestelmästä löytyy Euroopan komission sivuilta osoitteesta: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

RASFF-järjestelmään liittyvää tietoa ja aiempia Suomen RASFF-tiedotteita löytyy Eviran internetsivuilta: evira.fi > elintarvikkeet > valmistus ja myynti > valvonta > kansainvälinen yhteistyö > rasff-järjestelmä

Lisätietoja: Ylitarkastaja Hilpi Jenu, p. 040 146 7726

Aihealueet: