Suomi teki 130 elintarvike- ja rehuilmoitusta EU:n RASFF-hälytysjärjestelmään vuonna 2010

14.2.2011

<p>Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ilmoittavat löytämistään terveydelle vahingollisista elintarvike- ja rehueristä viranomaisten väliseen EU:n RASFF-hälytysjärjestelmään (Rapid Alert System for Food and Feed). Vuonna 2010 Suomi teki järjestelmään 130 ilmoitusta. Koko järjestelmään tehtyjen ilmoitusten määrä kaikkine lisäilmoituksineen ylitti 8500. Järjestelmän kautta välitetään nopeasti tietoa myös erilaisista elintarvike- ja rehukriiseistä. Tuorein niistä koskee saksalaisen rehun dioksiinia.</p>

Suomen tekemistä 130 ilmoituksesta 107 koski elintarvikkeita, 13 kontaktimateriaaleja ja 10 rehuja. Kontaktimateriaaleja ovat esim. astiat, keittiötarvikkeet ja erilaiset laitteet. Rehuihin luetaan myös lemmikkieläinruoat. Suurin osa ilmoitusaiheista saatiin Tullilaboratorion valvontatutkimuksista ja ne koskivat siten ei-eläinperäisiä elintarvikkeita ja kontaktimateriaaleja.

Vuonna 2010 elintarvikeilmoitusten yleisimmät syyt olivat lisäaineet, uuselintarvikkeet ja mikrobiologinen laatu. Ilmoituksia tehtiin eniten tuoteryhmästä, johon kuuluvat ravintolisät. Suomi teki jäsenvaltioista eniten muuntogeenisia elintarvikkeita ja uuselintarvikkeita koskevia ilmoituksia. Kemiallisten aineiden irtoaminen oli syynä kontaktimateriaalien ilmoituksiin. Useimmat näistä kontaktimateriaaleista tulivat Kiinasta. Rehut olivat enimmäkseen eurooppalaisia ja ilmoitusten syy oli kaikissa tapauksissa salmonella. Suomi teki ilmoituksia kaikkiaan 36 eri maan tuotteesta. Kolmen kärki Suomen ilmoituksissa oli edelleen Kiina, USA ja Thaimaa.

Kaikkine lisäilmoituksineen järjestelmässä kulki viime vuonna yli 8500 ilmoitusta, mikä ylitti jälleen aiempien vuosien määrän. Ilmoituksia tehdään eniten aasialaisista ja eurooppalaisista tuotteista. Eniten ilmoituksia laativat Italia, Saksa ja Englanti. Tuoteryhmistä yleisimmät olivat pähkinät, pähkinätuotteet ja siemenet, hedelmät ja kasvikset sekä kalat ja kalatuotteet. Yleisin ilmoituksen aihe oli edelleen pähkinöiden aflatoksiinit.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii RASFF-järjestelmän Suomen yhteyspisteenä. Ilmoituksia tehdään sekä rajavalvonnassa kiinni saaduista tuote-eristä että markkinoilla olevista takaisinvedetyistä elintarvikkeista, kontaktimateriaaleista ja rehuista. Järjestelmän kautta saadaan tietoa tuotteiden levinneisyydestä ja sen perusteella markkinoilta voidaan poistaa terveydelle vahingolliset tuotteet. Euroopan unioni voi kieltää huonolaatuisten tuotteiden tuonnin alueelleen tai määrätä kaikki tuontierät tarkastettaviksi.

Euroopan komissio julkaisee järjestelmästä laajan vuosiraportin. RASFF-järjestelmä vietti 30-vuotisjuhlaa vuonna 2009. Suomi on ollut mukana järjestelmässä vuodesta 1994. Vuosiraportit, juhlavuoden aineistoa sekä RASFF-järjestelmään liittyvää tietoa löytyy Euroopan komission sivuilta osoitteesta: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

 RASFF-järjestelmään liittyvää tietoa ja aiempia Suomen RASFF-tiedotteita löytyy Eviran internetsivuilta: evira.fi > elintarvikkeet > valmistus ja myynti > valvonta > kansainvälinen yhteistyö > RASFF-järjestelmä

Lisätietoja: Ylitarkastaja Hilpi Jenu, p. 020 77 24311

Aihealueet: