Suomi teki vuonna 2009 ennätysmäärän, 141 elintarvike- ja rehuilmoitusta EU:n RASFF- hälytysjärjestelmään

22.2.2010

<p>Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ilmoittavat löytämistään terveydelle vahingollisista elintarvike- ja rehueristä EU:n RASFF- hälytysjärjestelmään (Rapid Alert System for Food and Feed). Vuonna 2009 Suomi teki 141 ilmoitusta. Koko järjestelmään tehtyjen ilmoitusten määrä kaikkine lisäilmoituksineen ylitti ensi kerran 8000. Järjestelmän kautta välitetään nopeasti tietoa myös erilaisista elintarvike- ja rehukriiseistä. Järjestelmä juhli viime vuonna 30-vuotistaivaltaan.</p>

Suomen tekemien ilmoitusten määrä on noussut vuosittain. Nousu oli tällä kertaa tavanomaista suurempi. Suomen 141 ilmoituksesta (93 ilmoitusta vuonna 2008) 129 koski elintarvikkeita ja 12 rehuja. Enin osa aiheista saatiin Tullilaboratorion valvontatutkimuksista. Vuonna 2009 elintarvikeilmoitusten yleisimmät syyt olivat torjunta-ainejäämät, lisäaineet ja mykotoksiinit. Torjunta-ainejäämiä löytyi usein omenoista, joulun alla erityisesti USA:laisista omenoista. Loppuvuodesta muuntogeeniset pellavansiemenet työllistivät elintarvikevalvojia ja -toimijoita EU:n alueella ja Suomikin teki aiheesta kymmenen ilmoitusta. Kontaktimateriaalit eli astiat, keittiötarvikkeet ja erilaiset laitteet tulivat pääosin Kiinasta. Rehut olivat enimmäkseen eurooppalaisia ja ilmoitusten syy oli kaikissa tapauksissa salmonella. Suomi teki ilmoituksia kaikkiaan 30 eri maan tuotteista. Kolmen kärki, Kiina, USA ja Thaimaa, erottui selvästi muista. Kaksi ilmoitusta koski Suomessa valmistettua tuotetta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii RASFF - hälytysjärjestelmän Suomen yhteyspisteenä. Ilmoituksia tehdään sekä rajavalvonnassa kiinni saaduista tuote-eristä että markkinoilla olevista takaisinvedetyistä elintarvikkeista ja rehuista. Elintarvikkeisiin luetaan myös kontaktimateriaalit ja rehuihin lemmikkieläinruoat. Järjestelmän avulla välitetään tietoa, jonka perusteella markkinoilta voidaan poistaa nopeasti terveydelle vahingolliset tuotteet. Valmistusmaan viranomaiset EU:n jäsenvaltioissa ja myös ns. kolmansissa maissa saavat tiedon ilmoituksista ja voivat näin tehostaa valvontaansa. Euroopan unioni voi kieltää huonolaatuisten tuotteiden tuonnin alueelleen tai määrätä kaikki tuontierät tarkastettaviksi. Nopeasta tietojen välityksestä hyötyvät viime kädessä kuluttajat; jäljittäminen helpottuu ja markkinoilta saadaan nopeasti pois huonolaatuiset elintarvikkeet ja rehut. Kaikkine lisäilmoituksineen järjestelmässä kulki viime vuonna yli kahdeksan tuhatta ilmoitusta, mikä ylitti aiempien vuosien tulokset.

Euroopan komissio julkaisee viikoittaiset listat RASFF- järjestelmän ilmoituksista ja laatii laajan vuosiraportin. Vuosiraportti 2009 valmistuu myöhemmin. RASFF- järjestelmä vietti viime vuonna 30-vuotisjuhlaa. Suomi on ollut mukana järjestelmässä vuodesta 1994. Juhlavuoden aineistoa sekä RASFF- järjestelmään liittyvää tietoa, viikkolistat ja vuosiraportit löytyvät Euroopan komission sivuilta osoitteesta
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hilpi Jenu, p. 02077 24311

 

Aihealueet: