Suositus MRSA-tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä on julkaistu

19.5.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut suosituksen metisilliinille resistentin <em>Staphylococcus aureuksen</em> (MRSA) aiheuttaman tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä. Sen tarkoituksena on antaa tietoa MRSA:sta eläimillä sekä ohjeita eläimen MRSA-tartunnan varalta. Suosituksessa korostetaan tartuntojen ehkäisemisen merkitystä MRSA:n torjunnassa.</p>

MRSA on aiheuttanut ihmisille sairaalainfektioita 1960-luvulta lähtien. Sen esiintyminen on kuitenkin viime vuosikymmeninä muuttunut ja 1990-luvulta lähtien MRSA:ta on myös todettu ihmisillä avohoidossa. Aivan viime vuosina MRSA on yleistynyt myös eläimillä. Suomessakin MRSA-tartuntoja on jo todettu useasta eri eläinlajista. Hevosilla löydökset ovat pääasiassa liittyneet eläinsairaalaepidemioihin. MRSA:n yleistyminen eläimillä voi vaikuttaa myös ihmisten MRSA-tilanteeseen.

Ihmisten MRSA-tartuntojen yleistyminen on todennäköisesti johtanut MRSA:n leviämiseen seuraeläimissä ja eläinsairaaloissa. Seuraeläimillä todetaankin pääasiassa ihmisillä esiintyviä MRSA-tyypppejä. Uudenlaisen, ilmeisesti sioissa kehittyneen MRSA-CC398-tyypin on todettu leviävän sioissa myös Euroopassa. Tämän ”sikatyypin” MRSA:n on todettu tarttuneen myös muihin eläinlajeihin ja ihmisiin. Ihmisten tartunnat ovat liittyneet pääasiassa työperäiseen altistumiseen sikaloissa.

MRSA:n esiintymistä sioissa selvitetään Suomessa parhaillaan. Vuonna 2008 tutkittiin porsastuotantosikaloista otettuja ympäristöpölynäytteitä, joista ”sikatyypin” MRSA:ta todettiin yhden tilan näytteessä. Tuloksen perusteella arvioitiin, että MRSA:ta voisi esiintyä muutamalla yksittäisellä (6-7) porsastuotantotilalla Suomessa. Selvitystä on jatkettu tutkimalla teurassioista otettuja näytteitä syyskuusta 2009 lähtien. Tähän mennessä teurassioista on joiltakin tiloilta eristetty pääasiassa ”sikatyypin” MRSA:ta. Tilat ovat saaneet tiedon löydöksestä. Selvitystiedot eivät vielä riitä MRSA:n esiintyvyyden arvioimiseksi Suomen sikatiloilla, mutta ne ovat jo osoittaneet että MRSA:ta esiintyy sioilla myös Suomessa.

MRSA-bakteeria sisältävistä raaka-aineista valmistetut elintarvikkeet eivät aiheuta ihmisille terveysriskiä.

Suositus on tehty Suomen oloja varten ja se on tarkoitettu ensisijassa eläinlääkäreille käytännön toimenpiteitä varten. Se on laadittu yhteistyössä Suomen eläinlääke- ja lääketieteen asiantuntijoiden kanssa siten, että terveydenhuollon ja eläinlääkinnän käytännöt maassamme tukisivat toisiaan.

Julkaisu
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus - suositus tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä (Evira)

Lisätietoja
Suosituksista eläinlääkäreille: ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224
Eläinten MRSA tutkimuksista: erikoistutkija Anna-Liisa Myllyniemi p. 020 77 24451

 

Aihealueet: