Suu- ja sorkkatautia on todettu Bulgariassa

7.1.2011

<p>Bulgariassa on 5.1.2011 todettu suu- ja sorkkatautia kolmessa luonnonvaraisessa villisiassa. Villisiat pyydettiin metsästyksen yhteydessä muutama päivä aiemmin Malko Tarnovon kunnassa lähellä Turkin rajaa. Yhdellä villisioista havaittiin suu- ja sorkkatautiin viittaavia muutoksia jaloissa. Näytteet on lähetetty jatkotutkimuksiin EU:n vertailulaboratorioon UK:ssa.</p>

Euroopan komissio antoi tilanteen johdosta suojapäätöksen, joka rajoittaa elävien sorkkaeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tuontia Bulgariasta. Komissiosta saatujen tietojen mukaan Burgasin alueelta ei ole tuotu eläviä eläimiä, tuoretta sianlihaa tai sianlihatuotteita muihin jäsenmaihin.

Edellisen kerran suu- ja sorkkatautia todettiin EU-alueella UK:ssa vuonna 2007. Turkissa sekä useissa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa esiintyy suu- ja sorkkatautia jatkuvasti.

Suu- ja sorkkatauti on maailmanlaajuisesti merkittävin sorkkaeläinten virustauti. Tauti ei tartu ihmiseen.

Lisätietoja suu- ja sorkkataudista: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/usealle_elainlajille_yhteiset_taudit/suu-_ja_sorkkatauti/

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Ulla Rikula, virologian tutkimusyksikkö, p. 050 563 2052
Johtaja Taina Aaltonen, p. 040 7750 219

Aihealueet: