Suurin osa vähittäiskauppojen vihannes- ja hedelmäeristä todettiin vaatimustenmukaisiksi

4.6.2008

<div>Suurin osa kauppaan tulevista tuote-eristä täyttää EY-lainsäädännössä asetetut vaatimukset, todetaan Eviran vuoden 2007 kasvisten kauppanormeja koskevassa valvontaraportissa. Parannettavaa on kuitenkin vähittäiskauppojen hevi-osastojen hoidossa. Evira teki kasvisten kauppanormien valvontaa tarkastamalla noin 500 vähittäiskaupassa lähes 26 000 erää vihanneksia ja hedelmiä. </div>

Tarkastuksilla kerättiin tietoa markkinoilla olevista tuote-eristä. Vaikka kasvikset olisivat kauppaan tullessaan moitteettomia laadultaan, ne voivat pilaantua, jos kaupassa kasvisten tilausmäärät eivät ole tasapainossa kysynnän kanssa tai kaupassa ei kiinnitetä riittävästi huomiota erien kauppakunnostukseen. Eviran tarkastusten perusteella todettiin, että 10 prosenttia vähittäiskaupoissa olevista kasvisten myyntieristä ei täytä niille asetettuja vaatimuksia.

Suurimpia ongelmia vähittäiskaupoissa on kauppakunnostuksen puute. Tiskejä on valvottava jatkuvasti, jotta myynnissä olevat tuotteet olisivat tuoreita. Pilaantuneet tuotteet hävitetään ja tuotteita tarvittaessa puhdistetaan, esim. poistamalla kaalin ulommat kuivuneet lehdet.

Lisäksi ongelmana on eri alkuperää olevien tuote-erien sekoittaminen keskenään sekä väärien tai puutteellisten tietojen antaminen kaupan myyntikylteissä. Myyntikylteistä puuttuu usein tiedot lajikkeesta tai tuotteen alkuperä on virheellinen tai se ei ole yksiselitteinen. Vähittäiskaupoissa valmiiksi pakattujen tuotteiden alkuperään voi luottaa, jos pakkaajan nimi ja osoite on merkitty pakkaukseen. Mikäli pakkauksesta ei löydy pakkaajan tietoja, tulee myös muihin pakkauksessa annettuihin tietoihin suhtautua kriittisesti.

Vuonna 2007 painopisteenä oli vähittäiskaupoissa tehtävien kartoitusten tulosten hyödyntäminen markkinavalvonnassa. Kartoituksilla kerättyä tietoa käytettiin riskinarviointiin ja tarkastusten kohdentamiseen tuotteisiin, joilla vaatimustenvastaisuuden riski oli suuri. Lisäksi tarkastuksilla kerättyä tietoa käytettiin tukkutarkastusten ohjaukseen.

Eviran kasvinsuojeluyksikön valvontaraportti 2007 (pdf, 612 kt)
www.evira.fi> Tilauspalvelut> Julkaisut> Eviran julkaisuja 2008> Eviran kasvinsuojeluyksikön valvontaraportti 2007

Kasvisten merkintävaatimuksista
www.evira.fi> Kasvintuotanto ja rehut> Kasvisten kauppa> Kasvisten merkintävaatimukset

Lisätietoja:
Tarkastaja Mari Järvenmäki, Evira, p. 020 77 25143

Aihealueet: