Syksyn raivotautirokotteiden lentolevitykset alkavat

23.9.2009

<p>Pienpedoille tarkoitettujen raivotautirokotesyöttien lentolevitys aloitetaan tänä syksynä kaakkoisrajalla 23.9.2009. Levitykset pyritään saamaan päätökseen kahden viikon sisällä. Lennot ajoittuvat päivittäin välille klo 7–20. Syöttien levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen.</p>

Lentolevityksen aikana pudotetaan 80 000 rokotesyöttiä. Syötit levitetään samalle alueelle kuin keväällä 2009 Tohmajärveltä Värtsilän korkeudelta Virolahdelle ja edelleen etelärannikkoa pitkin Pyhtäälle asti.

Lentolevityksessä käytettävät rokotesyötit ovat noin 4 x 4 x 1 cm:n kokoisia ja noin 20 gramman painoisia ruskeita paloja. Rokotteet sisältävät heikennettyjä raivotautiviruksia, jotka ovat vaarattomia eläimille.

Syötit on syytä jättää maastossa rauhaan. Henkilön, joka on saanut rokotetta suun ja silmien limakalvoille tai avohaavoihin tulee pestä likaantuneet kohdat vedellä ja saippualla sekä kääntyä varmuuden vuoksi terveyskeskuksen puoleen.

Mikäli luonnossa kohtaa omituisesti käyttäytyvän supikoiran, ketun tai muun petoeläimen, tulisi siitä ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille, joka puolestaan toimittaa eläimen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tutkittavaksi. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Kentältä lähetettyjen, epäilyttävästi käyttäytyvien eläinten lisäksi raivotaudin esiintymistä ja syöttirokotteiden tehoa seurataan tutkimalla pienpetoja etenkin rokotusalueella. Metsästetyt ja muuten kuolleet ketut ja supikoirat sekä muut pienpedot toivotaan saatavan seurantatutkimuksiin rokotusalueelta ja sen läheisyydestä. Näytteet lähetetään Eviran Kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikköön Ouluun.

Lisätietoa raivotaudista:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Rabies

Lisätietoja pienpetojen lähettämisestä:
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Eläintautitutkimus > Pakkaus- ja lähetysohjeet > Pienpetojen lähettäminen

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Miia Jakava-Viljanen, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö, p. 050 351 0308 Ylitarkastaja Saija Jokela, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, p. 0400 318 510

 

Aihealueet: