Syksyn raivotautirokotteiden lentolevitykset alkavat

15.9.2008

<div>Pienpedoille tarkoitettujen raivotautirokotesyöttien lentolevitys aloitetaan tänä syksynä kaakkoisrajalla 15.9.2008. Levitykset pyritään saamaan päätökseen kahden viikon sisällä. Lennot ajoittuvat päivittäin välille klo 6–22. Syöttien levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen.</div>

Lentolevityksen aikana pudotetaan kaakkoisrajalle 80 000 rokotesyöttiä. Syötit levitetään vesistöjä lukuun ottamatta 25–35 km leveälle vyöhykkeelle, joka ulottuu Tohmajärveltä Värtsilän korkeudelta Virolahdelle ja edelleen etelärannikkoa pitkin Pyhtäälle asti. Lentolinjat ovat toisistaan noin yhden kilometrin välein. Yhteensä linjoja lennetään 20. Lentoalue on noin 8 000 km2.

Lentolevityksessä käytettävät rokotesyötit ovat noin 4 x 4 x 1 cm:n kokoisia ja noin 20 gramman painoisia ruskeita paloja. Rokotteet sisältävät heikennettyjä raivotautiviruksia, jotka ovat vaarattomia eläimille.

Syötit on syytä jättää maastossa rauhaan. Henkilön, joka on saanut rokotetta suun ja silmien limakalvoille tai avohaavoihin tulee pestä likaantuneet kohdat vedellä ja saippualla sekä kääntyä varmuuden vuoksi terveyskeskuksen puoleen.

Suomessa on syöttirokotteita levitetty raja-alueella vuodesta 1990 alkaen vuosittain ja vuodesta 2003 lähtien levitykset on tehty kahdesti vuodessa – keväisin ja syksyisin. Raivotautitapauksia ei ole todettu maassamme yli 19 vuoteen lukuun ottamatta kahta maahantuotua eläintä vuosina 2003 ja 2007, jotka lopetettiin pian maahantuonnin jälkeen.

Mikäli luonnossa kohtaa omituisesti käyttäytyvän supikoiran, ketun tai muun petoeläimen, tulisi siitä ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille, joka puolestaan toimittaa eläimen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tutkittavaksi. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Raivotaudin esiintymistä ja syöttirokotteiden tehoa seurataan myös tutkimalla pienpetoja etenkin rokotusalueella. Metsästetyt ja muuten kuolleet ketut ja supikoirat sekä muut pienpedot toivotaan saatavan seurantatutkimuksiin rokotusalueelta ja sen läheisyydestä. Näytteet lähetetään Eviran Kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikköön Ouluun.

Lisätietoa raivotaudista:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Rabies

Lisätietoja pienpetojen lähettämisestä:
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Näytteiden lähetysohjeet > Pakkaus- ja lähetysohjeet > Pienpetojen lähettäminen

Lisätietoja:
Tutkimusyksikönjohtaja Liisa Kaartinen, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö, puh. 020 77 24577, 040 840 7364

Eläinlääkintötarkastaja Tiia Tuupanen, Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö, puh. 020 77 24215, 0400 922 756

Aihealueet: