Tarkennuksia eläinkuljetusasetuksen soveltamiseen Suomessa

20.3.2007

<div>Eläinten kuljettamista koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden alussa, kun Euroopan yhteisön neuvoston eläinkuljetusasetusta 1/2005 alettiin soveltaa. Asetus koskee elävien selkärankaisten eläinten kuljetuksia, jotka tapahtuvat kaupallisen toiminnan yhteydessä.</div>

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi kuljetuksiksi katsotaan sellaiset eläinten kuljetukset, joista on suoraa taloudellista hyötyä eläinkuljettajalle tai jotka ovat osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa ja joihin liittyy tai joiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen voitto.

Eläinkuljetusasetusta ei sovelleta eläinkuljetukseen, joka tapahtuu eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti suoraan eläinlääkärin vastaanotolle, hoitopaikalle tai klinikalle tai sieltä pois. Sen lisäksi ainoastaan eläinkuljetusasetuksen 3 ja 27 artiklaa sovelletaan seuraaviin kuljetuksiin:

  • eläinten kuljetukset, joita kasvattajat suorittavat omilla maatalousajoneuvoillaan tai kuljetusvälineillään, kun maantieteelliset olosuhteet vaativat tiettyjen eläintyyppien kuljetusta siirtolaiduntamista varten; esimerkiksi lampaiden kuljettaminen laitumille saariin kesäajaksi tai porojen kuljettaminen "laitumien" välillä
  • sellaiset kasvattajien omilla kuljetusvälineillään suorittamat omien eläintensä kuljetukset, joiden pituus kasvattajan tilalta on alle 50 kilometriä.

Euroopan yhteisön jäsenmaiden tulkinta eläinkuljetusasetuksen soveltamisesta saattaa vaihdella maittain. Ulkomaille muiden kuin omien lemmikkieläinten kanssa matkaavien on hyvä varmistaa ennen matkaa, soveltaako kohdemaa kuljetukseen eläinkuljetusasetusta.

Lisää aiheesta Eviran verkkosivulla:
Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvien eläinkuljetusten vaatimuksia

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Sari Salminen, p. 020 77 24229
Yksikönjohtaja Riitta Maijala, p. 020 77 24210, 040 572 2897

Aihealueet: