Tautisuojauksen osuus on kaksi prosenttia broileritilan kustannuksista

20.6.2012

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, paljonko ennaltaehkäisevä taudeilta suojautuminen maksaa suomalaisilla siipikarjatiloilla. Suurimmat kustannustekijät broileritiloilla muodostuivat untuvikkojen suolistofloorasumutuksesta sekä rehussa alkukasvatuksen aikana käytetystä kokkidiostaattilisästä.</p>

Tilatason tautisuojauskustannuksia ja sen taloudellista merkitystä tauteja ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä ei aikaisemmin ole kokonaisuutena dokumentoitu tutkimuksen keinoin.

Tautisuojaus on aina taudinpurkausta halvempi vaihtoehto

Suomessa on kansainvälisen mittapuun mukaan erinomainen siipikarjan terveystilanne, jonka ylläpitämiseen kaikki alan toimijat ovat sitoutuneet. Nopean tuotantokierron vuoksi lievänkin taudin esiintyminen siipikarjatilalla vaikuttaa välittömästi tuottajan kustannuksiin. Vakavampien tautien taloudelliset kustannukset koko elinkeinolle, tuottajat mukaan lukien, voidaan laskea pahimmillaan miljoonissa euroissa. Ne voivat myös johtaa kaikkien tilan lintujen hävittämiseen ja/tai aiheuttaa pitkiäkin katkoksia tilan tuotannossa.

Tautisuojaustoimenpiteiden ylläpito on siis järkevää monestakin syystä, esimerkiksi samat toimenpiteet tehoavat pääsääntöisesti kaikkiin taudinaiheuttajiin estäen taudinaiheuttajien leviämisen tai vähentäen niiden määrää lintujen elinympäristössä. Tilalla suoritettavat toimenpiteet suojaavat myös koko muuta siipikarjatuotantoketjua ja luovat perustan koko ketjun tautisuojautumiselle.

Tautisuojauksesta aiheutuu kustannuksia myös taudittomina aikoina

Tutkituilla broilerikasvatustiloilla arvioidut tautisuojauskustannukset olivat keskimäärin 3,55 senttiä lintua kohden ja kasvatuspäiväkohtaisesti tarkasteltuna 0,10 senttiä lintua ja kasvatuspäivää kohden. Vastaavat kustannukset broilerimunittamoilla olivat 75,7 senttiä ja 0,27 senttiä. Eläinkohtainen kustannus kasvatuspäivää kohden broileriemoilla oli näin ollen kolminkertainen teurasbroilereihin verrattuna. Esimerkiksi 75 000 linnun kokoisen broileriparven tautisuojaus tarkoittaa noin 2 700 euron kustannuksia.

Kokonaistyöajastaan broileritilat käyttivät tautisuojaukseen 8 % ja broilerimunittamot
5 %. Tautisuojauksesta huolehtiminen aiheutti noin 2 % broileritilan arvioiduista kokonaiskustannuksista.

Aineisto käsitti eri siipikarjateollisuusyritysten tuottajia niiden markkinaosuuksien mukaisesti ja kattoi noin 10 % silloisesta broilerinlihan ja munien tuotannosta.

Tutkimus kuuluu vuosina 2006–2008 toteutettuun ”Suomalaisen siipikarjalihantuotannon kilpailukyvyn ja kulutuksen edistäminen” -hankkeeseen, jonka toteuttivat yhteistyössä Evira , MTT, Kuluttajatutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto.

Tutkimustulokset on julkaistu kansainvälisessä julkaisussa:
Siekkinen, K.-M., Heikkilä, J., Tammiranta, N. & Rosengren, H. 2012. Measuring the costs of biosecurity on poultry farms: a case study in broiler production in Finland.
Acta Veterinaria Scandinavica 2012 54:12.

Lue lisää siipikarjataudeista
Tutustu riskinarvioinnin tutkimusyksikön tehtäviin
sekä MTT Taloustutkimukseen

Lisätietoja:
Tutkimuksesta:
tutkija Kirsi-Maarit Siekkinen, Evira, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö,
p. 040 489 3376, etunimi.sukunimi(at)evira.fi
Siipikarjataudeista:
erikoistutkija Laila Rossow, Evira, tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö,
p. 050 544 1953, etunimi.sukunimi(at)evira.fi
erikoistutkija Päivikki Perko-Mäkelä, Evira, tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö,
p. 0400 287 536, etunimi.sukunimi(at)evira.fi

Aihealueet: