Tehokas elintarvikevalvonta yhteinen tavoite Pohjoismaissa - Pohjoismainen valvontakonferenssi Helsingissä

31.1.2007

<div>Hiljattain uudistetun elintarvikelainsäädännön lähtökohtana on, että elintarvikevalvonnan on oltava riskiperusteista ja valvonta on toteutettava yhdenmukaisesti, puolueettomasti ja tehokkaasti niin, että saavutetaan asetetut tavoitteet: elintarvikkeet ovat turvallisia ja kuluttajat saavat oikeaa tietoa. </div>

Pohjoismaiden elintarviketarkastajat kokoontuvat Helsinkiin 29.-30. tammikuuta 2007 viidenteen Pohjoismaiseen valvontakonferenssiin keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä ja yhteisistä ongelmista. Kurssille on tulossa täysi määrä osallistujia, yhteensä 165 tarkastajaa kaikista Pohjoismaista. Konferenssin asialista (www.evira.fi/TK2007)) on herättänyt laajaa kiinnostusta osallistuvissa maissa.

Konferenssi toteutetaan Pohjoismaisen Ministerineuvoston projektirajoituksella. Kohderyhminä ovat kaikki elintarvikevalvonnassa toimivat, varsinkin paikallisen tason tarkastajat, mutta kutsu on lähetetty myös alueellisten ja keskustoimipaikkojen henkilöstöille. Konferenssin teemana on "tarkastajan arkipäivä ja työvälineet", ja konferenssiin kuuluvissa esityksissä, workshopeissa ja paneelikeskusteluissa tullaan käsittelemään monia ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita.

Konferenssin ensimmäisenä päivänä painopisteenä on tarkastajan arkipäivä: miten yrittäjät suhtautuvat valvontaan? Tarkastajan täytyy uskaltaa olla tarkastaja ja esittää toimijoille määräysten mukaiset vaatimukset. Tästä voi syntyä konflikteja ja yksi konferenssin aiheista onkin "Kommunikointi ja konfliktien käsittely".

Konferenssissa esitellään Pohjoismainen malli riskiperusteisesta valvonnasta. Tehokas valvonta edellyttää tehokkuuden mittaamista mittareiden avulla, ja myös tästä tullaan keskustelemaan. Eräs aihe keskusteluissa on myös markkinavoimien vaikutus hygieniatasoon. Voisimmeko luottaa siihen, että toimijat kantavat lakisääteisen vastuunsa hygieniasta ja luopua kokonaan julkisesta valvonnasta? Markkinavoimathan huolehtivat joka tapauksessa siitä, että epähygieeniset ravintolat ja likaiset, haisevat myymälät menettävät nopeasti asiakkaansa. Konferenssissa esitellään myös innovatiivisia uusia valvontamenetelmiä: uusia näkökantoja valvontatyöhön elintarviketurvallisuuden parantamiseksi sekä huijausyritysten ja kuluttajien harhaanjohtamisen estämiseksi. Yhtenä aiheena on myös oikein toimivien elintarviketoimijoiden palkitseminen: myönteinen palaute ei ole koskaan pahasta.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Harriet Wallin, Evira, puh. 050 386 8422

Aihealueet: