Terveyslupa kalojen, rapujen ja simpukoiden kasvattajille

4.8.2008

<div>Vesiviljelyeläinten eli kalojen, rapujen ja simpukoiden kasvattajien tulee hakea toiminnalleen terveyslupa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta 1.2.2009 mennessä. Ahvenanmaalla terveyslupaa haetaan maakunnan hallitukselta. Terveysluvan tarkoituksena on lisätä toimijoiden vastuuta eläintautien leviämisen ehkäisemisestä. </div>

Luvan tarvitsevat lähes kaikki toimijat, jotka kasvattavat kaloja, rapuja tai simpukoita sekä näiden hedelmöitettyjä sukusoluja myyntiin tai muutoin luovutettavaksi elintarvikekäyttöön, jatkokasvatukseen tai istutukseen.

Tapaukset, joissa kasvattajan ei tarvitse hakea terveyslupaa on lueteltu Eviran internetsivuilla: www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Tarttuvien eläintautien vastustaminen> Vesiviljelyeläinten terveyslupa.

Perkaamo tarvitsee terveysluvan, jos siellä perataan helposti leviävän kalataudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta peräisin olevia kaloja.

Keskeinen osa lupahakemusta on toiminnan omavalvonnan kuvaus. Siinä yritys kuvaa, miten se jokapäiväisessä toiminnassaan ehkäisee eläintautien leviämistä. Omavalvonnan suunnittelussa ja kuvauksen laatimisessa auttaa Euroopan kalatalousrahaston rahoittama Turbin-hanke.

Lupatarve perustuu 31.7.2008 voimaan tulleeseen lainsäädäntöön: Eläintautilain muutos 408/2008 ja MMM asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta 470/2008. Terveyslupa vaaditaan toimijoilta kaikissa EU-maissa (direktiivi 2006/88/EY). Linkki luetteloon luvan saaneista suomalaisista yrityksistä ja niiden laitoksista löytyy syksyllä 2009 Eviran internetsivuilta edellä mainitusta osoitteesta. Kussakin EU-maassa tehdään vastaava luettelo. Yritykset voivat käyttää luetteloon tulevia tietoja mm. kaupankäynnin edellytysten varmistamiseksi.

Lisätietoja:

- Terveyslupa: Ylitarkastaja Hanna Kuukka-Anttila, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, Evira, puh. 020 77 24331 tai 040 3513318 (paikalla 7.8.2008)

- Turbin-hanke: Erikoistutkija Perttu Koski, Kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö, Evira, puh. 020 77 24903 tai 040 5694541

Aihealueet: