Terveysväitteiden käyttöä säädellään jatkossa EU:ssa - Elintarviketurvallisuusvirasto selvittää jo Suomessa käytettyjä terveysväitteitä

5.6.2006

<div>Elintarvikkeiden markkinoinnissa saa jatkossa käyttää vain niitä terveysväitteitä, jotka ovat EU:ssa hyväksytty. Terveysväitteiden käyttöä tulee säätelemään EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetus, jota koskeva kompromissipaketti hyväksyttiin 16.5.06 Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä. Asetus menee vielä neuvostoon vahvistettavaksi ja se tulee voimaan joko vielä kuluvan vuoden aikana tai ensi vuoden alussa. </div>

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvittää parhaillaan Suomessa käytettyjä terveysväitteitä ja niiden tutkimusnäyttöä. Selvitys tehdään, koska asetus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat asetuksen voimaan tuloa seuraavan vuoden aikana komissioon luettelon yleisesti hyväksytyistä ja keskivertokuluttajan ymmärtämistä terveysväitteistä. Näiden luetteloiden avulla työstetään lopulliset rekisteriin hyväksytyt väitteet. Väiteluetteloa voidaan myöhemmin päivittää erillisestä hakemuksesta. 

Suomessa erilaisia terveysväitteitä käytetään markkinoinnissa runsaasti, mutta meillä ei ole kansallista luetteloa yleisesti hyväksyttävistä ja keskivertokuluttajan ymmärtämistä väitteistä. Siksi Evira selvittää kauppa- ja teollisuusministeriön tuella näiden väitteiden käyttöä sekä käytön edellytyksiä. Selvityksen kohteena olevat väitteet voivat koskea:

a) ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta kasvuun, kehitykseen ja elimistön toimintaan, tai

b) psykologisia toimintoja ja käyttäytymistä, tai   

c) laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyyden tunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä   

Muut elintarvikkeiden markkinoinnissa käytetyt väitteet kuten väitteet tuotteen ravitsemuksellisista ominaisuuksista (esimerkiksi runsaskuituinen, hyvä kalsiumin lähde) tai sairauden riskin vähentämiseen liittyvät väitteet eivät kuulu tämän selvityksen piiriin. Lääkkeelliseksi katsottavat väitteet eli viittaukset siihen, että elintarvike tai sen ainesosat voisivat ehkäistä, hoitaa tai parantaa sairauksia eivät ole elintarvikkeiden markkinoinnissa jatkossakaan sallittuja.  

Tietoa elintarvikkeiden markkinoinnissa käytetyistä terveysväitteistä ja niiden taustalla olevasta tutkimusnäytöstä kerätään netissä olevalla lomakkeella. Tietoa hankkeesta ja linkki lomakkeeseen löytyy Eviran kotisivuilta: http://www.evira.fi -> elintarvikkeet -> terveysväiteprojekti

Lomake on täytettävä 15.7.2006 mennessä. Lomakkeen voivat täyttää kaikki halukkaat, muun muassa markkinoilla toimivat elintarvikealan yritykset, raaka-ainetoimittajat, asiantuntijat, potilasjärjestöjen edustajat ja viranomaiset. Väitteitä käyttävien yritysten kannattaa vastata kyselyyn, koska asetusehdotuksen mukaan jatkossa voi käyttää vain EU:n tulevaan rekisteriin hyväksyttyjä väitteitä.

Lomakkeiden avulla saatuja tuloksia esitellään 11.12.2006 järjestettävässä seminaarissa. Seminaarin avulla pyritään kehittämään yhteistä näkemystä siitä, mitkä ovat yleisesti hyväksyttyjä ja kuluttajan ymmärtämiä elintoimintoväitteitä sekä millä edellytyksillä niitä saisi esittää. Selvityksen tuloksista julkaistaan raportti tammikuussa 2007.

Lisätietoja:

Terveysväitekysely: Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Evira, puh: 020 772 4283 tai 050 386 8430
EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetus: Anne Haikonen, KTM, puh: 09 1606 3654   

Aihealueet: