Tiedote: Bio-, eko- ja luomu- tavaramerkkien käyttöön rajoituksia

28.3.2006

<div>Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia bio-, eko-, luomu- ja muita vastaavia ilmaisuja ei saa käyttää tavanomaisesti tuotettujen elintarvikkeiden tavaramerkeissä 1.7.2006 jälkeen. Elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, mainosmateriaalissa tai kaupallisissa asiakirjoissa saa olla viittauksia luonnonmukaiseen tuotantotapaan vain, jos kyseessä on todellinen luomutuote.</div>

EU:n luomuasetuksessa (2092/91) on annettu määräyksiä myös tavaramerkeistä. Asetuksessa oleva kuuden vuoden siirtymäaika luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien bio-, eko-, luomu- tai muun vastaavan ilmaisun sisältävien tavaramerkkien, myös silloin, kun tavaramerkki koskee toimijan nimeä, käytölle tavanomaisten elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa päättyy 1.7.2006. Siirtymäaika annettiin, jotta tavaramerkkien käyttäjät ehtivät mukauttaa toimintansa muuttuneisiin määräyksiin.

Ilmaisuja bio-, eko-, luomu jne. yksin tai yhdistettyinä muihin sanoihin millä tahansa EU-kielellä pidetään EU:ssa luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavina merkintöinä, paitsi silloin,
jos ne eivät koske elintarvikkeen maatalousperäistä ainesosaa tai jos niillä selvästi ei ole yhteyttä luonnonmukaiseen tuotantotapaan.

Bio- tai muu vastaava ilmaisu ei siis aina viittaa luonnonmukaiseen tuotantotapaan, vaan voi esimerkiksi ravintolisissä viitata myös siihen, että tuotteen sisältämä ravintoaine on biologisesti hyvin imeytyvässä tai hyväksikäytettävässä muodossa. Bio- tai muut vastaavat ilmaisut saattavat myös liittyä elintarvikkeen ei-maatalousperäiseen ainesosaan kuten esimerkiksi mikrobeihin, jolloin luomuasetuksen rajoitukset eivät koske niitä.

Luomu-sanaa pidetään aina luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittavana merkintänä. Esimerkiksi elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä tai asiakirjoissa yrityksen nimessä sana ”luomu” viittaa siihen, että kyseinen elintarvike on luonnonmukaisesti tuotettu.

Myös silloin tavaramerkin katsotaan viittaavan selkeästi luonnonmukaiseen tuotantotapaan, jos tavaramerkki sisältää bio- tai muun vastaavan ilmaisun ja tuotteen jonkin ainesosan on ilmoitettu olevan luonnonmukaisesti tuotettua.

Tavanomaisesti tuotetun elintarvikkeen tai ravintolisän pakkausmerkinnöissä, mainosmateriaalissa tai kaupallisissa asiakirjoissa ei saa 1.7.2006 jälkeen käyttää bio-, eko-, luomu- tai muuta vastaavaa ilmaisua tuotetta tai toimijaa koskevassa tavaramerkissä, jos ilmaisu antaa ostajalle mielikuvan luonnonmukaisesti tuotetusta tuotteesta. Jos toimija haluaa käyttää kyseisiä ilmaisuja, on tuotteet muutettava sellaisiksi, että ne täyttävät luonnonmukaisesti tuotetuille elintarvikkeille asetetut vaatimukset.

Luomutuotteiden valmistusta, valmistuttamista, varastointia ja tukkukauppaa sekä maahantuontia koskevat lainsäädännön vaatimukset löytyvät mm. Elintarvikeviraston ohjeista osoitteesta http://www.elintarvikevirasto.fi/yrittajalle/p1004.pdf (www.elintarvikevirasto.fi > Yrittäjälle > Luomutuotteet > Luomutuotannon ohjeet).

Lisätietoja: ylitarkastaja Minna-Maija Väänänen, puh. (09) 3931 542 ja ylitarkastaja Eeva Fieandt, puh. (09) 3931 522

Aihealueet: