Tiedote: Elintarvikevirasto selvittää markkinoinnissa käytettyjä terveysväitteitä

15.3.2006

<div>Vuoden 2006 aikana Elintarvikevirasto selvittää kauppa- ja teollisuusministeriön tuella elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettyjä terveysväitteitä ja niiden tutkimusnäyttöä. </div>

Näistä kootaan terveysväitteitä koskevassa EU-asetusehdotuksessa esitetty kansallinen luettelo käytössä olevista hyväksyttävistä väitteistä. Väitteitä ja niiden taustalla olevaa näyttöä selvitetään viraston kotisivulta löytyvällä kyselyllä. Terveysväitteitä käyttävien yrityksen kannattaa vastata kyselyyn. Mikäli asetusehdotus hyväksytään, voi EU:ssa jatkossa käyttää vain komission rekisteriin kirjattuja väitteitä.

Tällä hetkellä EU:ssa parlamentin toisessa käsittelyssä on ravitsemus- ja terveysväiteasetus, joka tulee jatkossa säätelemään elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettäviä terveysväitteitä. Asetusehdotus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat asetuksen voimaan tuloa seuraavan vuoden aikana komissioon luettelon yleisesti hyväksytyistä ja keskivertokuluttajan ymmärtämistä terveysväitteistä. Näiden luetteloiden avulla komissio työstää lopulliset rekisteriin hyväksytyt väitteet. Väiteluetteloa voidaan myöhemmin päivittää erillisestä hakemuksesta.

Suomessa erilaisia terveysväitteitä käytetään markkinoinnissa runsaasti, mutta meillä ei ole kansallista luetteloa yleisesti hyväksyttävistä ja keskivertokuluttajan ymmärtämistä väitteistä. Siksi Elintarvikevirasto (1.5 alkaen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) selvittää vuoden 2006 aikana kauppa- ja teollisuusministeriön tuella näiden väitteiden käyttöä sekä käytön edellytyksiä. Selvityksen kohteena olevat väitteet voivat koskea:
a) ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta kasvuun, kehitykseen ja elimistön toimintaan, tai
b) psykologisia toimintoja ja käyttäytymistä, tai
c) laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyyden tunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä

Muut elintarvikkeiden markkinoinnissa käytetyt väitteet kuten väitteet tuotteen ravitsemuksellisista ominaisuuksista (esimerkiksi runsaskuituinen, hyvä kalsiumin lähde) tai sairauden riskin vähentämiseen liittyvät väitteet eivät kuulu tämän selvityksen piiriin. Lääkkeelliseksi katsottavat väitteet eli viittaukset siihen, että elintarvike tai sen ainesosat voisivat ehkäistä, hoitaa tai parantaa sairauksia eivät ole elintarvikkeiden markkinoinnissa jatkossakaan sallittuja.

Tietoa elintarvikkeiden markkinoinnissa käytetyistä terveysväitteistä ja niiden taustalla olevasta tutkimusnäytöstä kerätään netissä olevalla lomakkeella. Tietoa hankkeesta ja linkki lomakkeeseen löytyy Elintarvikeviraston kotisivuilta osoitteesta http://www.elintarvikevirasto.fi/yrittajalle/g6633.html ja toukokuun alusta alkaen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kotisivuilta (www.evira.fi) elintarvikkeet-osiosta. Lomake on täytettävä 15.7.2006 mennessä. Lomakkeen voivat täyttää kaikki halukkaat, muun muassa markkinoilla toimivat elintarvikealan yritykset, raaka-ainetoimittajat, asiantuntijat, potilasjärjestöjen edustajat ja viranomaiset. Väitteitä käyttävien yritysten kannattaa vastata kyselyyn, koska asetusehdotuksen mukaan jatkossa voi käyttää vain EU:n tulevaan rekisteriin hyväksyttyjä väitteitä.

Lomakkeiden avulla saatuja tuloksia esitellään 11.12.2006 järjestettävässä seminaarissa. Seminaarin avulla pyritään kehittämään yhteistä näkemystä siitä, mitkä ovat yleisesti hyväksyttyjä ja kuluttajan ymmärtämiä elintoimintoväitteitä sekä millä edellytyksillä niitä saisi esittää. Selvityksen tuloksista julkaistaan raportti tammikuussa 2007.

Ravitsemus- ja terveysväiteasetusehdotus löytyy osoitteesta: http://register.consilium.eu.int/pdf/fi/05/st09/st09858-re03.fi05.pdf

Lisätietoja: ylitarkastaja Sirpa Sarlio-Lähteenkorva puh: (09) 393 1543 tai 050 386 8430, tai tarkastaja Kaisa Vaihia puh: 050 4342 203, s-posti: etunimi.sukunimi@elintarvikevirasto.fi

Aihealueet: