Tiedote: Marjoissa ja aamiaisviljavalmisteissa useiden torjunta-aineiden jäämiä – tuotteet kuitenkin määräystenmukaisia

9.3.2006

<div>Elintarvikevirasto tutkitutti Tullilaboratoriossa torjunta-aineiden jäämiä 116 kasviperäisestä elintarvikkeesta vuonna 2005.</div>

Jäämiä tutkittiin kotimaisista kasviksista ja lisäksi aamiaisviljavalmisteista osana pohjoismaista valvonnan koordinointityötä. Näytteet otettiin pakkaamoilta, myyntipaikoilta ja suoraan maatiloilta. Tutkitut näytteet olivat määräystenmukaisia lukuun ottamatta yhtä mansikkanäytettä, jossa todettiin jäämiä vinklotsoliini-nimisestä torjunta-aineesta, jonka käyttö ei ole sallittua Suomessa. Marjoista ja aamiaisviljavalmisteista todettiin useiden torjunta-aineiden pieniä jäämiä, mutta sallittujen enimmäismäärien ylityksiä ei todettu.

Lastenruoissa ja kotimaisissa vihanneksissa ei jäämiä

EU:n yhteensovitetun valvontaohjelman mukaisesti tutkittiin jäämiä kotimaisista kurkuista, pavuista, pinaatista, perunasta ja porkkanasta (yhteensä 43 näytettä). Kaikista näytteistä tut-kittiin ditiokarbamaatti-fungisidien jäämät sekä karbendatsiimin ja eräiden muiden fungisidien jäämät sekä porkkanoista kasvunsääteenä käytettävän klormekvatin jäämät. Muut ohjelmaan kuuluvat noin 50 torjunta-ainetta tutkittiin vain pavuista ja pinaatista, koska muiden tuotteiden osalta tutkimustuloksia on kerätty muissa hankkeissa. Torjunta-aineiden jäämiä ei näytteissä ollut.

Torjunta-aineiden jäämiä tutkittiin ohjelman mukaisesti myös lastenruoista (10 näytettä) sekä eräistä luonnonmukaisesti tuotetuista kasviksista (7 näytettä). Näistäkään näytteistä ei löytynyt torjunta-aineiden jäämiä.

Mansikoista löytyi jäämiä harmaahomeen torjunnasta

Kotimaisia marjanäytteitä - mansikoita, musta- ja punaherukoita ja vadelmaa - tutkittiin yhteensä 22 kappaletta. Näytteistä tutkittiin 174 eri torjunta-aineen jäämiä.

Mansikkanäytteistä 15 (88 %) sisälsi yhden tai useamman torjunta-aineen jäämiä. Näytteistä löytyi yhteensä 10 eri aineen jäämiä. Yleisimmin esiintynyt aine oli tolyylifluanidi, jota löytyi 13 näytteestä. Tolyylifluanidia käytetään mansikan harmaahomeen torjuntaan. Samaan tarkoi-tukseen käytettäviä syprodiniilia ja pyrimetaniilia löytyi myös usein (7 ja 6 näytteestä). Seitsemästä näytteestä löytyi enemmän kuin yksi torjunta-ainejäämä. Enimmillään yhdestä näytteestä löytyi kuuden eri torjunta-aineen jäämiä.

Kahdesta herukkanäytteestä löytyi pieniä määriä tolyylifluanidia, mutta vadelmanäytteestä jäämiä ei löytynyt. Kaikki todetut jäämät olivat selkeästi alle sallittujen enimmäismäärien, mutta yhdestä mansikkanäytteestä löytyi pieni määrä vinklotsoliinia, jonka käyttö on Suomessa kielletty.

Aamiaisviljavalmisteet määräystenmukaisia

Näytteeksi kerättiin yhteensä 40 kpl erilaisia aamiaisviljavalmisteita osana pohjoismaista jäämävalvonnan työnjakoa. Näytteistä 24 oli myslejä ja 16 muita aamiaisviljavalmisteita. Näytteistä tutkittiin yhteensä 213 eri torjunta-aineen jäämiä.

Näytteistä 32 (80 %) sisälsi yhden tai useamman torjunta-aineen jäämiä. Todettuja eri torjun-ta-aineita oli 10. Enimmillään yhdestä näytteestä löytyi kuuden eri aineen jäämiä. Erityisesti viljoille mutta myös hedelmäpuille kasvunsääteenä käytettävän klormekvatin jäämiä löytyi 80 % näytteistä. Muut todetut torjunta-aineet olivat kasvitautien ja tuhohyönteisten torjunta-aineita. Epäorgaanisten bromidien jäämiä tutkittiin mahdollisen metyylibromidilla suoritetun tuholaistorjunnan osoittamiseksi. Ainoastaan yhdestä näytteestä löytyi pitoisuus (19 mg/kg), joka selkeästi osoittaa sallittua kaasutusta käytetyn.

Prosessoiduille ja useista valmistusaineista koostetuille elintarvikkeille ei ole asetettu torjunta-aineiden enimmäismääriä lastenruokia lukuun ottamatta. Normit voidaan kuitenkin johtaa prosessointikertoimien ja ainesosien suhteellisten osuuksien perusteella vastaavien raaka-aineiden normeista. Jos lähdetään siitä oletuksesta, että jäämä on aina peräisin tuotteen siitä komponentista, jolle on suurin sallittu enimmäismäärä, voidaan kaikkia näytteitä pitää
määräystenmukaisina.

Vuoden 2005 valtakunnalliset torjunta-ainejäämävalvonnan tulokset valmistuvat syksyllä, ja ne julkaistaan raporttina.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Arja Kaiponen, Elintarvikevirasto, puh. (09) 393 1529

Aihealueet: